Tuoteideoiden Ja Keksintöjen Arviointityökalu: PIES-XII-ohjelma

img
Jun
07

Uusien tuoteideoiden, keksintöjen ja liikeideoiden kaupallistamismahdollisuuksia on tunnetusti vaikeaa arvioida ennen kuin idean pohjalta on kehitetty tuote tai palvelu, joka on viety markkinoille. Onneksi voin tarjota työkalun tuoteidean ja keksinnön kehityspotentiaalin selvittämiseksi etukäteen. 

Työkalu eli ohjelma on Yhdysvalloissa kehitetty innovaatioiden arviointityökalu nimeltään ”Preliminary Innovation Evaluation System” PIES-XII. Ohjelma on kehitetty apuvälineeksi yksityisille keksijöille, start-up yrittäjille ja riskisijoittajille, eli juuri niille tahoille jotka tarvitsevat neutraalin arvion uuden tuote- tai liikeidean markkina-arvosta pohjana kehitysprojektin rahoituspäätökselle.

PIES-XII ohjelma soveltuu sekä idea- että suunnitteluvaiheessa olevien ideoiden, keksintöjen, teknologian ja palveluideoiden markkina-arvon arviointiin. Ohjelma on myös mainio opetusväline  systemaattisen tarkastelumenetelmänsä vuoksi esimerkiksi ammatti- ja korkeakoulujen tuotekehityskursseilla.

Myös innovaatioalan riskirahoituslaitokset voisivat käyttää tätä ohjelmaa rahoituspäätösten käsittelyn yhteydessä.

PIES-XII ohjelma pohjautuu teollisen innovaatioprosessin syvään ymmärtämiseen. Se perustuu taloudellisiin, kaupallisiin, teknisiin ja yhteiskunnallisiin kriteereihin, jonka pohjalta on laadittu helppolukuinen kysymyssarja ja numeroarvoihin (1-5) perustuvia vastausvaihtoehtoja. Ohjelman lopputulos kuvaa havainnollisesti tuoteidean vahvat ja heikot puolet ja osoittaa lisäksi miten voidaan vähentää tuoteidean kaupallistamiseen liittyviä riskejä. Evaluoinnin lopputuloksena saadaan selkeä numeroarvo asteikolla 10-50 uuden tuotteen / teknologian / palvelun kehittämisen ja kaupallistamisen riskistä.

Tuotekohtainen yleistarkastelu PIES-XII ohjelman avulla voidaan oikeastaan rinnastaa innovaation pikadiagnoosiin, joka yksityiskohtaisesti kuvaa uuden tuotteen tai teknologian kaupallistamiseen liittyvän prosessin ja siihen liittyvät riskit.

Ohjelma arvioi sekä idean omaa markkina-arvoa että sitä erikoisosaamista ja rahoituspanosta, jotka tarvitaan tuotteen menestykselliseen lanseeraukseen.   

PIES-XII evaluointiohjelman on kehittänyt yhdysvaltalainen innovaatioalan guru, tohtori Gerald G. Udell,  Evertonissa sijaitsevassa Innovation Institutessa.  Ohjelman käyttö- ja lisenssioikeudet ovat 1.1.2010 lähtien olleet käytettävissä toimistoni välityksellä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *