Suomen Messut – Keskitetty tietoturvaratkaisu palveluna

img
Jan
15

Suomen Messut tukee suomalaista elinkeinoelämää ja edistää maamme kilpailukykyä järjestämällä messuja ja näyttelyitä, tarjoamalla korkeatasoiset näyttelyja kongressitilat sekä tuottamalla tapahtumiin liittyviä palveluja. Markkinajohtajan kunnia-asiana on tarjota vain täysipainoisia tapahtumia. 90 vuoden kokemus messujärjestäjänä takaavat laadukkaat palvelut ja parhaan mahdollisen ammattitaidon.

“Halusimme keskitetyn tietoturvan kokonaisratkaisun palveluna yhdeltä toimittajalta. Forten palvelut vastasivat tarpeisiimme parhaiten. Valinnassa meille oli oleellista tietoturvaratkaisun korkea laatu sekä palveluiden toimintavarmuuteen liittyvät tekijät, kuten laadukkaat hallinta-, seuranta- ja raportointipalvelut.” ARTO JOKELA / TIETOHALLINTOPÄÄLLIKKÖ / SUOMEN MESSUT

HAASTE: KOKO KONSERNIN YHTENÄINEN JA TURVALLINEN TIETOLIIKENNE

Suomen Messut -konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi Wanha Satama, Expomark, Suomen Videoviestintä SVV ja Standiman. Jokaisella yhtiöllä oli ollut oma tapansa rakentaa tietotekniikkaratkaisunsa mukaan lukien tietoliikenne ja tietoturva.

Suomen Messujen tavoitteena on ollut keskittää tietotekniikkaratkaisut ja -palvelut ja ottaa käyttöön konsernissa yhtenäiset järjestelmät. Esimerkiksi taloushallinnon perusjärjestelmät ovat jo nyt yhtenäiset koko konsernissa. Keskittämisen tavoitteena on kustannustehokkuuden lisääminen sekä infrastruktuurin että sovellusten alueella.

Osana tietotekniikan keskittämistä Suomen Messut aloitti keväällä 2009 projektin konsernin yhteisen yritysverkkoratkaisun rakentamiseksi. Tämä edellytti myös tietoliikenne- ja tietoturvaratkaisujen uusimista.

RATKAISU: KESKITETTY TIETOTURVARATKAISU PALVELUNA

Suomen Messut valitsi kilpailutuksen perusteella konsernin yritysverkon tietoturvaratkaisun toimittajaksi Forte Netservices Oy:n. Forte toimittaa ratkaisut keskitetysti tuotteistettuna palveluna vastaten ratkaisujen ylläpidosta ja hallinnasta, ympärivuorokautisesta asiakastuesta sekä raportoinnista.

Forten Suomen Messuille toimittama tietoturvaratkaisu sisältää virtuaalisen palomuurin, virustorjunnan, sisällönsuodatuksen politiikan, hyökkäyksien torjunnan ja raportoinnin. Forte toimittaa Suomen Messuille palveluna myös virtuaaliset etäkäyttöyhteydet sekä MPLSverkon Suomen Messujen eri toimipisteiden yhdistämiseen.

”Halusimme keskitetyn tietoturvakokonaisratkaisun yhdeltä toimittajalta. Forten palvelut vastasivat tarpeisiimme parhaiten. Valinnassa meille oli oleellista tietoturvaratkaisun korkea laatu sekä palveluiden toimintavarmuuteen liittyvät tekijät, kuten laadukkaat hallinta-, seurantaja raportointipalvelut”, sanoo tietohallintopäällikkö Arto Jokela Suomen Messuilta. ”Tärkeää oli myös se, että kyseessä on valmiiksi tuotteistettu palvelu. Emme halunneet vain meille räätälöityjä palveluita.”

HYÖDYT: KUSTANNUSSÄÄSTÖT JA YHTENÄINEN TIETOTURVA

”Meillä on nyt käytössämme konsernintasoinen tietoturva ja verkko, minkä ansiosta konsernipalveluiden käyttäminen on helppoa. Forten palvelu myös skaalautuu virtuaalisuuden ja palvelumallin ansiosta tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin”, sanoo Jokela.

Keskitetty tietoturvaratkaisu yhtenäistää tietoturvaratkaisut ja -politiikan koko konsernissa. Keskitetty hallinta tuo kustannussäästöjä ja tehostaa toimintaa.

”Palveluna ostamisen hyöty meille on helppous ja varmuus. Forte toimii palvelukoordinaattorina, jolla on korkea tietoturvaosaaminen ja laadukkaat hallintapalvelut. Meille kumppanin vastuunotto ja aktiivisuus ovat erittäin tärkeitä asioita”, Jokela summaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *