Varför privata moln kan vara bättre för verksamheten

img
aug
25

Det tas för givet att företag över hela världen övergår till moln. Det finns många olika alternativ för organisationer – några väljer offentliga molntjänster medan andra föredrar ett privat alternativ.

Det finns väl inövade fördelar med att välja offentliga molntjänster – lägre kapitalkostnader, flexibilitet etc., men vilka är de främsta drivkrafterna bakom privata moln och hur kan ditt val bidra till att göra ditt företag mer effektivt?

Effektivitet i verksamheten är ett tvåeggat uttryck: Innebär det att din processer har blivit mer effektiva och du strävar efter att uppnå ytterligare fördelar eller innebär det, som det ofta gör, att du har sänkt din kostnadsbas och blivit mer lönsam.

Ekonomiska fördelar

Privat moln är ett exempel på när båda påståendena gäller. Det kan kräva en initial kapitalinsats, men företag som väljer privata moln uppnår ekonomiska fördelar under servrarnas livslängd.

Enligt undersökningar utförda av Forrester sparar man in på kostnaderna på många områden: IT-support, maskinvara, säkerhet och mindre driftavbrott.  Serverkonsolidering hör till det mest effektiva. Forrester hävdar att genomsnittliga företag kan minska driftskostnaderna med 1 291 240 US-dollar på tre år.  Mycket av det beror förstås på konsolidering och virtualisering, men det kan ge ytterligare kostnadsbesparingar genom effektivisering.

Därutöver kan man spara 2 324 000 US-dollar på tre år på nätverk och lagring.

Man kan även till viss del spara in på personal. En av fördelarna med att övergå till ett molnbaserat system är att säkerheten hanteras bättre – Forrester beräknar att man sparar in på mellan 5 och 10 procent av personalkostnaderna per år. Det finns betydligt mindre behov av underhåll, vilket bör leda till färre driftavbrott. Undersökningsföretaget hävdar också att företag kan spara många tusentals dollar på att följa regelkraven och på eventuella rättsliga följder av säkerhetsöverträdelser. För företag i Europa innebär det, efter införandet av EU:s allmänna dataskyddslagstiftning, miljontals dollar.

Bättre förfaranden

Det som är betydligt svårare att mäta är den sorts besparingar som man gör för att man är bättre organiserad inom företaget. Genom att införa ett molnsystem får företaget i allmänhet ett mer flexibelt arbetssätt – det kan bero på att man inte är bunden av en fysisk plats eller på ett bättre samarbete mellan avdelningarna.

Det är dock mycket svårare är att sätta en siffra på dessa förbättringar – de är ofta subjektiva och svåra att mäta. I sina undersökningar anger Forrester en produktivitetsförbättring på 4 procent, men den siffran varierar stort.

Bra planering

Den sista siffran visar att allt inte handlar om teknik. Framgångsrik implementering av en molnstrategi handlar inte bara om att riva ut den befintliga utrustningen och börja om på nytt. Det handlar om noggrann planering – som innefattar alla parter från start – och att komma fram till vad som är rätt för företaget och inte med våld försöka kränga produkter till ett företag som inte är skapat för att arbeta på det sättet.

Moln kan förbättra effektiviteten i verksamheten på många sätt, både när det gäller kostnader och personal, men företaget måste vara redo för en teknisk förändring – annars kommer satsningen inte att ge de förbättringar man vill uppnå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *