Tag: teknik

img
jul
30

Hur du omvandlar big data till stora resultat

IT-världen hittar ständigt på nya häftiga uttryck, som oftast skapas av marknadsföringsteam och får IT-avdelningar att undra om det finns någon substans bakom terminologin. Big data är ett sådant uttryck: Det låter nästan trösterikt och mysigt, som en stor filt, […]

img
jul
29

Arbetsplatstrender mste frsts av alla fretagsledare

En förändring av personalstyrkan sker just nu. Det finns ett starkt sug från organisationer och deras personal att förnya sig med teknik, att bli mer produktiv och ta till sig de senaste tekniktrenderna. Företagens beslutsfattare måste vara medvetna om denna […]

img
jul
21

Kan det verkligen ka effektiviteten i verksamheten

Det tas för givet att företag över hela världen övergår till moln. Det finns många olika alternativ för organisationer – några väljer offentliga molntjänster medan andra föredrar ett privat alternativ. Det finns väl inövade fördelar med att välja offentliga molntjänster […]

img
jul
19

Affrstrender 2020 Morgondagens kanalbaserade affrsmodell

Det senaste årtiondet har sett stora förändringar. Traditionella affärsmodeller för återförsäljare som levererar mervärde med maskinvara genom att knyta an specialiserade programvaror och tjänster har passerats genom intåget av konsumenter och molnet, där IT-ansvariga kan köpa teknik allt efter behov. […]

img
jul
06

Hur du uppgraderar din IT till en rimlig kostnad

Att förändra din verksamhet till det bättre genom teknik är ett bra slutmål. IT-styrd förändring kostar naturligtvis pengar och det behövs ett starkt affärsscenario vid alla investeringar i system och tjänster. En begränsad budget bör emellertid inte begränsa dina möjligheter […]

img
jun
22

Argumentet fr mjukvarudefinierade datacenter

Det är lätt att glömma varför vi började titta närmare på trafiken och arkitekturen i det mjukvarudefinierade datacentret. Hittills har vi mest fokuserat på att förklara hur datalagring, bearbetning och intelligenta nätverksresurser nu kan styras minutiöst. Men vad är det […]

img
maj
20

5 arbetsbelastningar som frst ska migreras i molnet

Företag flyttar gradvis sina applikationer till molnet. Här följer 5 prioriteter att beakta för att välja nästa steg mot IT-molnet. När företagen tamar molntjänster, inser de tillgångarna med dessa infrastrukturer och fördelarna som de kan dra nytta av. Men det […]

img
maj
19

Vad innebr egentligen framtidsskring

Företag som redan idag står rustade för att dra fördel av nya affärsmöjligheter är morgondagens stora vinnare. Ja, ungefär så låter det när teknikleverantörerna försöker få oss att tänka på framtidssäkring. Men vad menar de egentligen? Vad är det för […]

img
maj
17

5 anledningar att lita p dina distansteam

Om du är borta från kontoret kanske du är avskuren från kontakt – det är det största problemet för företagsledare som är oroade över möjligheten att spåra och följa upp teammedlemmar som arbetar på distans och deras arbetsinsatser. Om du […]

img
apr
23

Fem lagringsstrategier i en vrld av moln

Hur molnanvändare väljer mellan olika lagringsalternativ I början, när molntjänsterna var nya, var det vanligt att företagen bara doppade tån i vattnet och valde en enda molnleverantör. Nu har marknaden mognat och företagen börjar bli modigare och experimenterar med många […]