Tag: foretag

img
jul
29

Arbetsplatstrender mste frsts av alla fretagsledare

En förändring av personalstyrkan sker just nu. Det finns ett starkt sug från organisationer och deras personal att förnya sig med teknik, att bli mer produktiv och ta till sig de senaste tekniktrenderna. Företagens beslutsfattare måste vara medvetna om denna […]

img
jul
21

Kan det verkligen ka effektiviteten i verksamheten

Det tas för givet att företag över hela världen övergår till moln. Det finns många olika alternativ för organisationer – några väljer offentliga molntjänster medan andra föredrar ett privat alternativ. Det finns väl inövade fördelar med att välja offentliga molntjänster […]

img
jul
19

Affrstrender 2020 Morgondagens kanalbaserade affrsmodell

Det senaste årtiondet har sett stora förändringar. Traditionella affärsmodeller för återförsäljare som levererar mervärde med maskinvara genom att knyta an specialiserade programvaror och tjänster har passerats genom intåget av konsumenter och molnet, där IT-ansvariga kan köpa teknik allt efter behov. […]

img
mar
24

Arbetsplatstrender mste frsts av alla fretagsledare

En förändring av personalstyrkan sker just nu. Det finns ett starkt sug från organisationer och deras personal att förnya sig med teknik, att bli mer produktiv och ta till sig de senaste tekniktrenderna. Företagens beslutsfattare måste vara medvetna om denna […]

img
mar
20

Hur frsummelse av IT-frgor kan ventyra fretagstillvxt och produktivitet

Med tanke på all uppmärksamhet kring digital transformation är det förståeligt att strategiska IT-chefer glömmer bort att de gamla infrastrukturdelarna fortfarande är avgörande, i själva verket ännu mer än någonsin. Samtidigt som mediernas intresse är riktat mot innovation har inte […]

img
feb
19

Fem frdelar med en hyperkonvergerad strategi

Genom att konvergera din infrastruktur minskar du behovet av servrar, lagringssystem, nätverk och strömförsörjningslösningar. Det är till fördel för ditt företag. Men konvergens är bara början – ett nytt arbetssätt, hyperkonvergens, tar effektiv hantering av IT-resurser till en helt ny […]