Support minskad nedtid och kad produktivitet tack vare automatisering

img
jun
15

IT-chefer och deras kollegor kan mycket väl inse potentialen i den digitala omvandlingen, men de dagliga arbetsuppgifterna står ofta i vägen för verklig innovation. IDC:s undersökning visar att IT-avdelningen ofta måste ägna mycket tid åt rutinåtgärder och support istället för nyskapande innovationer.

Enligt forskarnas uppskattningar går 79 procent av tiden åt till driften. Tonvikten på driftsfrågor gör att IT-chefer ofta säger att det måste till en förändring som gör att IT-teamen får mer tid över för projekt som kan förändra verksamheten.

En sådan förändring kan bara bli verklighet om företaget har en lösning för IT-support som är pålitlig. Som vi kommer att se nedan kan en effektiv användning av automatisering skapa en pålitlig lösning som ger kortare nedtider och ökad produktivitet.

Hur förändras supportbehovet i den digitala tidsåldern?

Teknik kan innebära enorma förändringar av verksamheten. Det går dock bara att skörda frukterna av den digitala omvandlingen om företaget förstår hur systemen och tjänsterna kan användas optimalt. I den bästa av världar vet IT-teamet vad som behöver prioriteras och hur man kan hindra brister från att bli till problem.

Kravet på en proaktiv inställning hos supporten blir ännu mer utpräglat om man inser hur omfattande IT-system det finns hos företagen. IT-chefer måste hantera en ökad mängd teknik, från medarbetare som tar med sig egna enheter till kontoret till framväxten av ”sakernas internet”.

Samtidigt som mängden enheter ökar, ökar den mängd data som produceras och lagras. Mycket av denna information kommer att användas på olika molntjänster, vilket gör att IT-chefer blir ännu mer pressade både när det gäller säkerhetsriskerna och förväntningarna på att det ska fungera. Vad IT-chefen behöver är i de flesta fall en pålitlig support.

Vad måste en riktigt bra supporttjänst erbjuda

Intelliclear Research anger att IT-chefer har ett antal viktiga huvudfrågor när det gäller supporttjänster. De vill få mer support för pengarna. Maskinvarutäckning och programvarusupport anges dessutom som faktorer som påverkar valet. Tillkommande funktioner som täckning vid skada på grund av olyckor och snabba reparationer kan också påverka.

Det smarta valet för IT-chefer som vill minska nedtiden, öka produktiviteten och bidra till innovation är en partner som erbjuder en komplett supporttjänst. En kombinerad lösning ska innehålla prioriterad tillgång till expertsupport, reparation av oavsiktliga skador och, viktigast av allt, en proaktiv övervakning som automatiskt förhindrar och löser problem.

En proaktiv support kan se till att tekniken fungerar så att verksamheten kan fortsätta producera och IT-personalen får fokusera på förändring snarare än driften. Nyckeln är en betrodd extern partner som använder en automatiserad lösning för felhantering via ett effektivt supportteam.

Varför är proaktiv övervakning en konkurrensfördel?

För supporten handlar allt i grunden om att vara proaktiv. Ibland kan en systemuppdatering leda till att ett operativsystem kraschar eller så kan en medarbetare tappa och skada en enhet. Hur snabbt går det att lösa problem som uppstår och återgå till arbetet?

Verkligt omdanande supporttjänster erbjuder äkta automatisering. När det uppstår ett problem kan supportteamet använda avancerad teknik – som Dells ProSupport Plus med SupportAssist-teknik – för att få information om problem som behöver åtgärdas redan innan medarbetaren kontaktar supportteamet.

De bästa leverantörerna följer upp denna automatisering med ett begränsat antal steg som åtgärdar problemet och ersätter teknik om det behövs.

Utvärderingsspecialisten Principled Technologies analyserade svarsfrekvensen hos viktiga IT-leverantörer för att kontrollera hur proaktiva och hjälpsamma deras supporttjänster var.

Undersökningen visade att samtalstiden för att lösa ett hårddiskproblem var upp till 84 procent kortare hos ProSupport Plus jämfört med konkurrenterna. I ProSupport Plus, med SupportAssist-teknik, krävdes det upp till 58 procent färre steg jämfört med andra leverantörer för att lösa vanliga systemproblem.

Slutsatsen är enkel: För att behålla produktiviteten behöver du en leverantör som erbjuder en proaktiv supportlösning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *