Snabb och sker it-infrastruktur r grundstommen hos fretag

img
mar
16

Under boomen för persondatorerna på 80-talet och den efterföljande “klient-server”-revolutionen kunde ingen ha trott att vi en dag skulle ha särskilda nyhetswebbsidor och till och med fan-sidor från användare som handlade om datacenter och deras avgörande roll i datorvärlden efter millennieskiftet.

Men ingen kunde heller helt ha förutspått utvecklingen av smarttelefonen och surfplattan, och ingen kunde ha uppskattat effekten av internet, som då fortfarande höll på att utvecklas, och ingen kunde ha förutspått en ny era där tjänstebaserad leverans av programvara, processorkraft och lagring har blivit så stort som det har.

En optimerad driftmiljö

Det moderna datacentret som vi känner det idag har gett ledare inom IT-branschen en helt ny möjlighet att omvandla sin verksamhet inuti en mer kraftfullt optimerad driftmiljö. Tekniker såsom mjukvarudefinierad nätverkshantering (SDN) och virtualiserad nätverksfunktion (NVF) har haft lika stor inverkan som containers, mikrotjänster och nya tekniker för dataabstraktion.

Företag har nu haft möjlighet att frigöra datacentrens effektivitet för att optimera dem, baserat på en övergång från processer som innebär stora anläggningskostnader (CapEx) till ny, driftsbaserad verksamhet med löpande kostnader (OpEx). Slutresultatet är en mer finjusterad, lättrörlig verksamhet som enklare kan byta fokus baserat på en rörlig IT-stack. Så vad händer nu?

Framtidens datacenter

Mycket av fokuset på nästa generation av datacenter kommer att fokusera på områden som handlar om ekologisk effektivitet, såsom effektiv elanvändning. Förutom detta kommer vi att fokusera på frågor som gäller styrning, regelefterlevnad och rätten till data, när en föränderlig politisk värld ofta dikterar var och när vi bygger vår teknik – och ibland även varför, vad och hur.

På en mer teknisk nivå, och om vi tittar mot 2020 och framåt, kommer datacenter att känna av konsekvenserna av hyperkonvergens. Som man förklarat i Forbes är hyperkonvergens “en programvarucentrerad typ av IT-infrastruktur där beräkning/bearbetning, lagring, nätverk och virtuella resurser är samlade i en maskinvaruenhet med hanteringsverktyg som vi människor vill kalla för en ‘server’.”

Hyperkonvergens är ett perfekt exempel på hur avancerade abstraktionstekniker implementeras i driften av datacenter för att tillhandahålla teknik på företagsnivå tillsammans med användning och design på konsumentnivå.

Detta speglar en djupare trend som innebär att vi kommer att börja se att ett allt större antal icke-tekniska intressenter kommer närmare funktionen hos ett datacenter. Alla användare (kallas ibland “medborgarutvecklare”) kommer att komma närmare datans hjärta. Samtidigt kommer ny teknik och sakernas internet att börja placera datacentren närmare frontlinjen där data skapas.

En ännu djupare trend är att tidsseriedata kommer att bli allt viktigare och frågor som gäller ursprunget för data kommer att börja påverka den strategiska IT-planeringen.

Extra finjustering av framtidens datacenter

Om vi ägnade förra årtiondet åt att finjustera datacentret så kommer vi ägna nästa årtionde åt att precisionsjustera dess drift för bättre dataeffektivitet, förbättrat förhållande mellan kostnad och prestanda och mer djupgående kontrollfunktioner som i slutändan kommer att resultera i mer intuitiva instrumentpaneler och hanteringskonsoler för slutanvändare.

Chefer för datacenter kommer inte bara vilja se till att in-/utdata fungerar, utan de kommer att söka efter underoptimerade I/O-vägar, nya jämförelsemått för tolerans och motståndskraft och mer korrekta kontroller av versionshantering.

Framtidens datacenter ser ut som en Formel 1-bil jämfört med dagens förvånansvärt rymliga familjebil – som onekligen är användbar med dagens standarder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *