Sju affrsproblem som kan lsas med programvarudefinierade ntverk

img
aug
08

Dagens framgångsrika moderna datormiljöer känns igen på sin förmåga att anpassa sig till förändring, sina anslutningsmöjligheter i olika nivåer och sin förmåga att köra abstraherad och komponentuppdelad servicebaserad arkitektur som kan omkonfigureras i nästan en oändlig mängd former. En viktig orsak till varför man bör använda programvarudefinierade nätverk är att man kan kontrollera förändringar och göra finjusteringar centralt.

När nätverk blir segregerade, alltmer molncentrerade och i många fall berikade med automatiseringstjänster, rör vi oss bort ifrån det silobaserade sättet att se på datahantering som kan ha varit det rådande under 1990-talet.

När programvarudefinierade nätverk (SDN) nu blomstrar och börjar utvecklas kan vi fastställa viktiga problem som beslutsfattare inom IT och affärsvärlden kommer att slippa.

  1. KOSTNAD – SDN kan få en omedelbar effekt på det ekonomiska slutresultatet och vissa delar som baseras på öppen källkod tillhandahålls även gratis. Det viktigaste är att SDN representerar en övergång från anläggningskostnader (capex) till underhållskostnader (opex). Företaget slipper därmed bördan av en kapitalinvestering i programvara i form av servrar, routers, switchar och andra nätverkskomponenter, eftersom dessa delar köps ”på begäran” i ett tjänstebaserat ramverk, bara när de fysiskt (eller i det här fallet, virtuellt) behövs.
  2. ISOLERINGSPROBLEM – En SDN-leverantör kan isolera en virtuell maskin eller en hel virtuell server genom en mängd programvarubaserade isoleringsmetoder. Separationen av resurser kan göra det enklare att separera dataströmmar för att underlätta för bimodalitet. Det kan även hjälpa till att isolera uppdragskritiska eller känsliga data, när så är lämpligt.
  3. BRISTANDE KOMPETENS – I en SDN-miljö kan vi uppnå en mycket högre grad av effektivitet när det gäller kompetensförvaltning. Precis som analysföretaget IDC påpekar kräver traditionella nätverksmiljöer mycket kompetent, specialiserad personal som underhåller dem. I den IKT-miljö som drivs av kraven från tredje plattformen kommer hela infrastrukturen i bästa fall att hanteras som en enda plats, baserat på programmens prestanda och krav.
  4. NERTID – Eftersom SDN fungerar genom virtualisering av de flesta av de fysiska enheter som krävs i nätverket kan vi genomföra uppgraderingar, underhåll och förbättringar mycket snabbare än inuti en traditionell fysisk miljö från ett centralt datacenter eller andra platser. Vi kan också ta en ögonblicksbild av konfigurationen närsomhelst, vilket gör det lättare att hålla hög säkerhet och återställa nätverket vid problem.
  5. UTÖKNINGSBARHET – SDN ger oss större möjligheter att utöka. Förr hade IT-chefer stora problem när de ville utöka omfattningen av maskinvaru- och programvarustackar på grund av bristande standarder, dålig information om trafikflöden i nätverket och om begränsningar som lagts in av tillverkare av tidigare, äldre system. SDN öppnar upp nya kanaler via webbtjänster där många använder programmeringsgränssnitt (API:er) för att ansluta till resten av världen.
  6. HANTERING – En ny, virtuell hantering av nätverk kan uppnås tack vare SDN när ändringar av fysiska nätverksenheter blir något som tillhör det förgångna. Specialiserade hanteringsverktyg i datacenternätverk möjliggör en ny nivå av finkornig kontroll, där en del utförs under förprogrammerade automatiseringsprinciper som baseras på definierade parametrar för nätverksdriften.
  7. EN NY ÖPPENHET – Företag har inte längre råd att använda gårdagens tillverkarlåsta teknikstackar. Som analysföretaget IDC påpekar måste nätverken välkomna öppenheten – inte för att vara öppna, utan för att inse fördelarna med innovationer och avancerade arkitekturer som möjliggör nätverkens föränderliga roll, från att tillhandahålla uppkoppling inom hela företaget till att stödja affärsmål.

Programvarudefinierade nätverk (SDN) står för en enorm mängd positiva förändringar vad gäller hur IT-avdelningar kommer att kunna bedriva sin verksamhet, förlita sig på och utnyttja sin grundläggande datorkraft för större effektivitet inom sitt affärsområde, vilket i slutändan kan leda till förbättrad ekonomisk lönsamhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *