Ny computer technology r ndvndig fr att inte halka efter

img
aug
01

Det må talas mycket om digital transformation av verksamheten, men många organisationer är beroende av gamla system. Om din organisation inte bryter sitt beroende av äldre tekniker kommer den inte att kunna möta framtiden med tillförsikt. Företagsledarna måste vända uppmärksamheten mot IT-systemet.

Det som är viktigast att erkänna är att ditt nuvarande IT-system kan behöva vissa justeringar för att hålla takten med den arkitektoniska avindustrialiseringen. De gamla mekanismerna inom affärsdatasystem närmar sig slutet. Förändring är det enda som är konstant – och beslutsfattare på IT-avdelningen och resten av företaget måste kunna utnyttja teknik som främjar transformation.

Så varför måste organisationerna bryta sitt beroende av befintliga system, hur kan detta beroende av äldre teknik begränsa dina möjligheter till förändring och varför är den avindustrialiserade, frikopplade framtiden så mycket ljusare? Vi utforskar dessa frågor i artikeln nedan.

Bryta beroendet av gamla tekniker

Äldre teknik begränsar möjligheterna till förändring. Precis som IDC påpekar, bygger gamla system ofta på komplexa, monolitiska tekniker som stordatorer och UNIX-plattformar. Dessa tekniker är ointegrerade och kostsamma att upprätthålla. Moderna organisationer måste bryta sig loss från denna föråldrade IT-modell.

Det innebär dock en stor utmaning. Många organisationer – i synnerhet inom betydelsefulla sektorer som bank och försäkring – är ofta beroende av äldre system. Dessa gamla tekniker driver ibland viktiga produktionssystem. Därför måste beslutsfattarna gå försiktigt fram. Och de har ofta en inställning som bygger på en allmänt godtagen princip: ”If it ain’t broke, don’t fix it”.

Tyvärr börjar denna strategi nå slutet av sin livslängd. Support blir en viktig utmaning, i synnerhet som det är svårt att få tag på specialistkompetens.

Även om organisationer kan använda dessa system, kan tekniken inte enkelt integreras i moderna, molnbaserade plattformar. Modern IT måste stödja förändring – och gamla system är olämpliga.

Knäcka koden och möjliggöra förändring

Enligt IDC är det viktigaste att arkitekterna bakom modellen kan analogiseras, eftersom ett underlag på ett kodat språk som endast de – och deras tekniker – kan uttyda och bygga vidare på handlar om att de vill värna om sina intäkter. För företag som vill leva upp till nya krav och ge stöd åt nya tjänster för kunderna är det långt ifrån optimalt att förlita sig på en komplex, föråldrad modell.

Till skillnad från gamla eller specialanpassade lösningar som binder organisationer vid ett stelt system bygger Future-Ready Enterprise-strategin på flexibel design och maximal valmöjlighet, med modulära system som bygger på öppna standarder, vilket är de gemensamma språken inom modern affärsteknik.

Men precis som visades i en tidigare Dell EMC Tech Page One-artikel är det ett stort test att vara redo att möta framtiden. Enligt IDC:s undersökningar ligger endast 18 procent av organisationerna i teknikens framkant. Företag som är långsamma i att införa digital teknik, som moln och big data, riskerar att halka efter.

Skapa en ljusare framtid för företaget

Organisationerna måste i korthet vara beredda på en ny ansats när det gäller IT-infrastruktur, som är redo för omstörtande innovationer. Istället för att ha en isolerad infrastruktur, måste företagsledare och IT-chefer ta steget mot en ny frikopplad och avindustrialiserad syn på teknik.

Snarare än att vara ett reservat för en tekniskt sinnad minoritet, måste programvaruteknik betraktas som ett område som är fokuserat på affärsområdet, där tjänster och till och med nya plattformar skapas när de högre cheferna är övertygade om att de har en långsiktigt värde.

IT-chefer och företagsledare måste titta på hur centrala kontrollmekanismer, som exempelvis automation och intelligens, gränssnitt för applikationsprogrammering och programvarudefinierade nätverk, kan bidra till att skapa en ansluten värld av affärsdatasystem, där vilken enhet som helst kan koppla upp sig på molnet och använda information från vilken plats som helst, när som helst.

Det är alltid svårt att bryta gamla vanor, i synnerhet när det handlar om gamla system. Men utan en ny avindustrialisering står företagen inför en blek framtid i ett frånkopplat handelslandskap. Förändringens tid är här.

Klicka här för mer information om den viktiga IT-kapacitet som krävs för att förbli framgångsrik i ett föränderligt affärslandskap.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *