Inlsning hos leverantr r inte okej 2020

img
apr
21

Ska man utnyttja öppna standarder eller använda en standard som är mer leverantörsberoende? Det är den stora frågan för företag av alla typer och storlekar när de ser över sina IT-resurser och anpassar sin verksamhet till moln- och mobiltjänster, sociala plattformar och mjukvarudefinierade nätverk (SDN) och tjänster.

Vi lever i en värld där till och med maskin- och programvaruleverantörer förespråkar en svagare bindning till leverantörer, så man kan ju fråga sig varför vi ens behöver ha den här diskussionen.

Slå ett slag för öppna lösningar

Även om det är vanligt förekommande att leverantörer använder, förespråkar, utvecklar och lovprisar fördelarna med öppna plattformar finns det all anledning att ta ett steg tillbaka och analysera utvecklingen för att förstå de bakomliggande skälen.

Det är viktigt att komma ihåg att öppna standarder härleds ur öppen källkod, men att friheten med öppen källkod handlar mer om rätten att ta del av koden än att få den gratis. Med denna grundläggande premiss i åtanke är det lättare att förstå att öppen utveckling trots allt lyder under en sofistikerad prismodell, en där underhåll och stöd utgör en större andel av den totala ägandekostnaden än inköpskostnaden, särskilt för programvara.

IT-analysföretaget IDC anser dock att öppna miljöer, standarder och frikoppling av program- och maskinvara kan leda till lika bra eller bättre resultat än med traditionella metoder, samtidigt som kostnaderna hålls nere.

”Nätverk är troligtvis den enda delen av dagens IKT-miljö där operativsystem och maskinvara är tätt knutna till varandra, och där leverantörsberoendet är en knäckfråga”, skriver IDC. ”För att möjliggöra en övergång till [framtida plattformar] måste företagsnätverk handla om öppenhet – inte av principiella skäl utan för att utnyttja fördelarna med innovativ och avancerad arkitektur som möjliggör nätverkets nya roll, från att koppla upp hela företaget till att underlätta förverkligandet av olika affärsmål.”

Total öppenhet

För att uppnå praktiskt användbar plattformsöppenhet krävs en helhjärtad satsning. Vi pratar om total systemintegration och använder uttryck som ”heltäckande systemhantering” av en anledning.

I praktiken återstår dock vissa hinder, bland annat att öka kännedomen om programvara, protokoll, plattformar och verktyg med öppen källkod för företagsnätverk. Bristande kunskap betyder i realiteten att införandet av öppna system och ett mer utbrett bruk av mjukvarudefinierade nätverk försenas. Företagen genomför färre försöksimplementationer än förväntat, trots att tekniken ändå uppnått en viss mognad.

Vägval för framtiden

IDC förutspår att framtidens nätverk – liksom IT-infrastrukturen generellt – kommer att utmärkas av större flexibilitet, nya typer av program samt paketering av tidigare åtskilda tekniker i integrerade, mjukvarudefinierade kluster. Vi får även räkna med fler specialiserade nätverksverktyg i takt att det tillkommer fler kopplingar mellan datorer, lagringsenheter och lagren i de intelligenta nätverken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *