Ibland kan ett privat moln vara en bttre lngsiktig lsning

img
aug
06

För att bli framgångsrik måste man snabbt kunna anpassa sig till nya omständigheter. Ibland ändras allt på nolltid, som i fallet med uppstickartjänsten Uber, som har satt hela taxibranschen i gungning.

Andra gånger sker förändringen gradvis, som i fallet med Manchester United, där tränaren Alex Ferguson har lyckats hålla laget på topp i mer än 20 år och samtidigt skapat tre olika laguppställningar. Historien är full av exempel på företag som inte klarade att anpassa sig till den nya tidens krav, ta bara videouthyrningskedjan Blockbuster eller kameratillverkaren Kodak.

Det är viktigt för företagets fortlevnad att IT-avdelningen klarar av att hantera ändrade omständigheter både inom och utanför verksamheten. Tänk tillbaka på alla företeelser som har revolutionerat IT-branschen under de senaste 30 åren – övergången från stordatorer till klient-serversystem, Internets dominans, virtualisering och nu molntekniken – så inser du snart att IT-ansvariga ute på företagen alltid har haft händerna fulla.

Molnanvändare blir föredömen

Det är i första hand molnet som vi har att tacka för den nya tidens IT. De företag som lyckats gå från förra årtiondets datacenter till mer moderna, flexibla och dynamiska dito har blivit föredömen för andra.

Statistiken stödjer detta påstående. Enligt IDC har 40 procent av alla företag som lyckats ställa om sina IT-system, och hela sin verksamhet på kuppen, gjort det med hjälp av molntekniken.

Bland företagen som misslyckats med att ställa om sina IT-system är det endast 26 procent som använder molnet i någon utsträckning.

Molnet är ingen universallösning

Den som tror att molnet är en universallösning kommer dock att bli gruvligt besviken. Det är lätt att tro att man kan lösa alla sina problem med hjälp av molntjänster från tredje part, men på lång sikt är detta inget hållbart alternativ. För de allra flesta är hybridmoln en bättre lösning.

Att välja ett offentligt moln är kanske en snabb lösning på ett akut problem, men det är viktigt att också försöka skapa en målsättning och fundera kring hur man bäst ska uppnå den.

Företag som är verksamma på marknader med många snabba kast borde i teorin vara bättre lämpade att hantera systemförändringar, men i praktiken är det sällan fallet. Det räcker inte med att ha de rätta teknikprylarna, det gäller också att ha en underliggande infrastruktur som är tillräckligt dynamisk för att klara stora ändringar i arbetsmiljön.

Byta arbetssätt

Vilken bransch företaget verkar i har mindre betydelse; det som betyder något när det gäller förmågan att anpassa sig till förändringar är faktiskt IT-avdelningens flexibilitet. Framför allt måste IT-chefen vara villig att driva ett förändringsarbete inom IT-infrastrukturen.

Det kan ofta vara svårt att anpassa IT-avdelningen efter skiftande affärskrav. Ibland måste man frångå sina principer och byta arbetssätt, vilket kan upplevas som problematiskt.  Men ännu värre vore förstås att låta bli. Se bara hur det gick för videouthyrarna.

Max är frilansjournalist och har ägnat sig åt en stor mängd olika IT-relaterade ämnen. Han var grundande redaktör för Cloud Pro, en av de första specifika publikationerna om molnet. Han grundade och var redaktör för IDG:s Techworld, och innan dess var han redaktör för Network Week. Som frilansare har han bidragit till IDG Direct, SC Magazine, Computer Weekly, Computer Reseller News, Internet magazine, PC Business World och många fler. Han har även varit talare vid många konferenser och har varit kommentator för BBC, ITN och den datarelaterade tv-kanalen CNBC.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *