Hur du uppgraderar din IT till en rimlig kostnad

img
jul
06

Att förändra din verksamhet till det bättre genom teknik är ett bra slutmål. IT-styrd förändring kostar naturligtvis pengar och det behövs ett starkt affärsscenario vid alla investeringar i system och tjänster. En begränsad budget bör emellertid inte begränsa dina möjligheter att förnya dina system och tjänster.

Om ditt företag inte uppgraderar tekniken kan det leda till att mer alerta konkurrenter springer förbi er. Den goda nyheten för företagsledare är att en investering i nya IT-resurser inte behöver göra dig ruinerad. Du kan betala för IT på dina egna villkor och fortfarande få god avkastning på investeringen.

Det vi kommer att visa är att bra samarbetspartners erbjuder en rad olika betalningsmodeller för att hjälpa din organisation att finansiera ny IT.

Det du kommer upptäcka är att du har råd att känna dig optimistisk när det gäller överkomliga IT-lösningar. Faktum är att en affärsmodell som är redo för framtiden inte kostar skjortan.

Varför bör företagsledare investera i ny IT?

Ditt företag har system och tjänster som fungerar. Du kanske är verksam inom en organisation som har kostnadsbegränsningar, som den offentliga sektorn, där nyinvesteringar är svåra att motivera. I det fallet kan det se ut som att det bästa är att stå ut och behålla det befintliga systemet.

Även om det alltid är bra med en viss balans mellan gammalt och nytt är sannolikheten stor att det leder till problem på lång sikt om man förlitar sig allt för mycket på ett gammalt system. Organisationer – även de som är under stark kostnadspress – måste fortsätta att investera.

Organisationer som misslyckas med att investera i IT-uppdateringar riskerar att förlora konkurrensfördelar. Smarta vd:ar är redan medvetna om att tekniken är grunden till all modern affärsverksamhet. Gartners undersökning bland vd:ar 2016 visar att hälften av vd:arna globalt förväntar sig att deras bransch kommer förändras betydligt genom digital teknik.

Hur kan du bygga upp ett affärsscenario för en IT-uppdatering?

Det finns dock en betydande utmaning. Även om ledamöterna i styrelserummet nu erkänner betydelsen av digital disruption ser de inte nödvändigtvis värdet i att köpa ny informationsteknik. Enligt IDC:s undersökningar tror 60 procent av IT-cheferna att deras budget antingen kommer att minska eller förbli på samma nivå.

Enligt en studie som gjordes nyligen av rekryteringsspecialisterna Harvey Nash och konsultföretaget KPMG handlar en stor andel av vd:s roll fortfarande om kostnadshantering. Den globala undersökningen visar att omkring en tredjedel (37 procent) av vd:arna är mest intresserade av att använda IT som ett kostnadsbesparande verktyg.

Företagsledare som vill trygga finansieringen av nya IT-investeringar måste visa hur teknikuppgraderingar kan genomföras på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt. Genom att använda innovativa betalningsplaner, inklusive leasing, kan ditt företag kontrollera den totala kostnaden för ägandet och göra er redo för framtiden.

Hur kan nya betalningsmodeller hjälpa mig att köpa in ny IT nu?

Det viktigaste för företagsledare är att inse att en IT-uppgradering inte behöver medföra enorma störningar och en skyhög startkostnad. Värdet är det viktiga. Företagsledare måste betala för IT på sina egna villkor under teknikens hela livscykel, från inköp till införande och vidare till underhåll och eventuell uppgradering.

Operationell leasing, till exempel, gör att du kan uppdatera tekniken regelbundet, när företaget är redo och till en lägre totalkostnad. Kom ihåg att det i många fall inte längre är en vettig affärsstrategi att äga teknik – att exempelvis leasa två generationer x86-servrar i sex år kostar 32 procent mindre än att köpa en server och behålla den i sex år.

Med OpenScale-betalningslösningar kan du minska de totala kostnaderna för ägande och omvandla attraktiva projekt till överkomliga investeringar. Välj en partner som gör det möjligt för ditt företag att få betalningslösningar som gör att ni kan skjuta upp betalningarna så att de överensstämmer med planerade uppgraderingar och förväntade ekonomiska resultat.

Moderna företag måste vara flexibla, men flexibiliteten handlar om mer än bara ett åtagande om införande av digital teknik. Flexibiliteten bör omfatta alla aspekter av verksamheten, inbegripet betalningsmodeller för IT. Genom att ha en mer flexibel inställning till finansiering kan din organisation ha råd att köpa in ny IT nu.

För att få reda på mer om hur Dell Financial Services (DFS) kan frigöra ditt företags potential, klicka här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *