Hur arbetsstationer anvnds fr att dra till sig kundernas intresse

img
jul
01

Med arbetsstationer får din personal tillgång till högpresterande teknik som höjer produktiviteten i många olika situationer. Ingenjörer och designers har länge känt till fördelarna med arbetsstationer, men samma teknik har även andra användningsområden i företagsvärlden.

Ta till exempel försäljning och marknadsföring, två områden där arbetsstationstekniken faktiskt kan hjälpa personalen att prestera på topp och erbjuda tjänster på nya och spännande sätt. Arbetsstationer ger säljare och marknadsförare fantastiska verktyg som gör produktportföljen mer levande. Med till exempel 3D-renderingar och fotorealistiska bilder blir det enklare att dra till sig kundernas intresse.

Skapa reklammaterial innan produkten är byggd

Tid är pengar, brukar man säga. Ingen vet det bättre än de säljare och marknadsförare som sitter sist i produktionskedjan. Arbetet med att omvandla koncept till kompletta ritningar kan vara enormt tidskrävande, och innan slutprodukten är färdigställd och fotograferad är det inte mycket säljarna och marknadsförarna kan göra.

Arbetsstationer kan dock vara nyckeln till snabbare ledtider. Redan innan slutprodukten är färdig kan designteamet skapa fotorealistiska bilder av produkten och skicka dem till sälj- och marknadsföringsavdelningarna, så att de kan börja jobba.

Personalen slipper sitta och rulla tummarna – så fort som de slutliga ritningarna är klara går det att ta fram bilder som kan användas till att skapa efterfrågan på produkten. Genom att ta genvägar av den här typen kan ni förkorta ledtiderna för reklammaterialet och får möjlighet att väcka intresse hos kunderna redan innan produktionen har kört igång.

Arbetsstationer kan också användas till demonstrationer i butik. Vår konsumentinriktade tidsålder präglas av en allt högre grad av personanpassning, vilket leder till ett större utbud för kunden och ökad försäljning för företagen som säljer produkterna. Tyvärr medför personanpassningen också en viss problematik, eftersom det är omöjligt för ett genomsnittligt företag att lagerhålla hundratals eller till och med tusentals olika produkter med subtila skillnader.

Visualisera produkterna och lägg till detaljer för att vinna kunder

Personanpassning är sedan länge en viktig konkurrensfördel i nybilstillverkningen. Dell och programvaruspecialisten 3DEXCITE har tillsammans tagit fram fotorealistiska modeller åt kunderna till ett av världens största bilmärken.

På så sätt kan kunderna se bilen och göra ändringar av detaljer och design redan innan de gör beställningen. Företag som vill lägga till ännu fler detaljer och visa fotorealistiska modeller online kan ansluta sina webbservrar till rackbaserade arbetsstationer, vilket gör det möjligt för kunderna att interagera med produkterna på ett helt nytt sätt.

Till exempel kan de öppna dörrar och prova gångjärnens beteende.

Ett exempel på ett webbaserat verktyg som möjliggör detta är en 3D-konfigurator från Dell och Moving Elements. meSYSTEMS 3D-konfigurator renderar fotorealistiska bilder i realtid och på valfri enhet. Eftersom systemet är molnbaserat resulterar detta inte bara i fantastiska visualiseringar, utan även i en sänkning av strömförbrukningen med så mycket som 30 procent.

Sammanfattning – det finns en arbetsstation för varje affärsområde

Den kraftfulla 3D-grafiken används inte bara av ingenjörer. Denna teknik har även spritt sig till sälj- och marknadsföringsavdelningarna, där den används för att skapa efterfrågan och uppfylla kundernas önskemål. Resultatet blir nöjda kunder som vet exakt hur deras produkt kommer att se ut redan innan den levereras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *