Hgpresterande datorprocessor ett mste fr fretag

img
jan
20

Snart börjar branschexperter att titta på IT-branschen för att försöka ta reda på vilken teknik som kommer att ha störst inverkan på företagen under 2019.

Vi försöker hjälpa IT-cheferna och deras affärskolleger att reda ut de fem viktigaste tekniska trenderna som kommer att påverka företagen under året.

1. Fantastiska enheter som stödjer molnet i centrum av företaget

Medan teknikbranschen fokuserar på den senaste utvecklingen, såsom automatisering och sakernas internet, brottas många IT-chefer fortfarande med att utnyttja befintlig IT till max. Molnet må ha funnits i nästan ett årtionde, men många IT-chefer visar först nu hur efterfrågestyrd IT lyfter företagens produktivitet.

Beslutsfattare inom IT kommer att fortsätta sitt goda arbete under 2017 och köra nya affärsprojekt på skalbara, efterfrågestyrda plattformar. Mobila enheter kommer att vara nyckeln till att hjälpa företagen att få ut så mycket som möjligt från nya tjänster. Analysföretaget Forrester hävdar att 70 procent av alla anställda använder smartmobiler i arbetet och 40 procent använder surfplattor. Titta efter enheter med förhöjd säkerhet och samarbetsmöjligheter.

2. Från big data till kognitiv analys – övergången till information man kan agera utefter

IT-chefer ser big data som ett överdrivet hajpat koncept, men de erkänner också att data besitter kraften att hjälpa till att skapa nya affärsmodeller. Precis som med molnet håller företagen äntligen på att utnyttja sina investeringar i big data, en trend som kommer att öka under 2019, särskilt eftersom allt fler saker kopplas upp mot nätverket.

Och uppgången för en annan trend – kognitiv analys – kommer att hjälpa företagen att fatta dessa smartare beslut.

Enligt International Institute for Analytics kommer kognitiv analys att bli nästa stora grej. Att ha tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt – oavsett om det är via de senaste mobila enheterna eller kraftfulla stationära datorer – hjälper anställda att höja produktiviteten och prestandan.

3. Nu kommer robotarna – men först kommer agenter och pekskärmar

IT-chefer kommer att bli mycket medvetna om den växande trenden med automatisering, både inom IT-avdelningen och i resten av företaget. Automatisering har direkt påverkan på produktiviteten, eftersom anställda kan låta rutinmässiga och repetitiva arbetsuppgifter utföras av datorer eller robotar. Nästa år kommer vi att se att maskininlärning utvecklas ytterligare.

Enligt Gartner bör IT-chefer undersöka hur de kan använda autonoma agenter för att höja människors arbetskapacitet och frigöra personal till mer produktivt och värdefullt arbete. Pekskärmsteknik kommer att vara en viktig väg mot denna mer produktiva era. Supertunna pekskärmsdatorer fortsätter att utvecklas och det senaste från de bästa leverantörerna av företagsdatorer kommer att skapa interaktion på en helt ny nivå.

4. Nya investeringar i företagsdatorer kommer att ge stora fördelar

Anställda som vill utnyttja nya arbetssätt till max behöver kraftfulla verktyg för att kunna arbeta på ett så produktivt sätt som möjligt.

Rörlighet kommer att fortsätta att vara ett viktigt fokus för beslutsfattare inom IT, som måste hitta sätt att låta personalen komma åt analysdata på ett säkert sätt oavsett var de befinner sig.

En investering i mobila lösningar måste stödjas med en lika stor investering i stationära datorer. Enligt en artikel i Tech Page One har forskning från Principled Technology visat att moderna datorer har 145 procent bättre systemprestanda jämfört med äldre produktpaket. Genom att använda nya funktioner, från de senaste processorerna till självkryptering av hårddiskar och från pekskärmar till ISV-certifierade arbetsstationer, kommer ditt företag att hålla sig i framkant.

5. Programvarudefiniering av allt blir en affärsverklighet 

Med programvarudefiniering menas att man avskiljer kontrollnivån från maskinvaran. Det är ett arbetssätt som gör att företagen kan utnyttja sin befintliga IT-utrustning och hjälpa företaget att höja produktiviteten. Programvarudefinierade system har redan haft stor påverkan på datacenter och nätverk.

Räkna med att 2017 blir året när programvarudefinierade arbetssätt förbättrar produktiviteten inom hela företaget. Programvarudefinierad säkerhet klättrar t.ex. på Gartners hajpcykel för kommande teknik. Analysföretaget räknar också med att programvarudefinierad lagring kommer att mogna under det kommande året. En sådan utveckling innebär att din arbetskraft är uppkopplad och skyddad, oavsett om anställda kommer åt information via mobila enheter eller kraftfulla stationära datorer.

Ta reda på hur rätt stationär dator kan höja produktiviteten för ditt företag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *