Framtida teknik r ett mste fr alla fretag

img
jun
11

”Det enda man kan vara säker på är att förändringar är oundvikliga.” Ja, ungefär så brukar det låta när affärsstrateger talar om framtiden. Men med tanke på den icke-linjära teknikutvecklingen på senare tid föreslår vi ett mer nyanserat sätt att se på framtiden. Och den gäller alla, även framtidssäkrade företag.

Det var ingenjören och Nobelprisvinnaren Dennis Gabor som myntade det berömda uttrycket ”Framtiden kaninte förutsäga, men vi kan uppfinna den.”

Vad innebär då detta i det nya årtusendet, i en värld där molnteknik, mjukvarudefinierad infrastruktur, mobilitet och Internet of Things håller på att omdefiniera våra mest grundläggande affärsekonomiska principer?

Framtiden är redan här

Svaret är enkelt: affärsplanen måste ta hänsyn till framtiden redan nu.

Det stämmer, det som IDC redan har konstaterat, nämligen att en ”framtidssäker” organisation är en som kontinuerligt utökar kapaciteten hos sin IT-infrastruktur och sina program, samt har ett arbetssätt som gör att nya affärs- och teknikbehov kan upptäckas och tillgodoses på ett effektivt sätt.

En ny tid gryr

Kanske tycker du att informationstekniken redan har genomgått många snabba förändringar på kort tid. Då vill vi bara varna för att hjulen kommer att snurra ännu fortare framöver.

Men varför blir det så? Låt oss ta en titt på fakta. Inom en snar framtid – en framtid som börjar redan imorgon – kommer vi att få se enorma omvälvningar i form av den fjärde industriella revolutionen.

Den första industriella revolutionen gav oss mekaniseringen, den andra möjliggjorde massproduktionen medan den tredje resulterade i automatisering och persondatorn. Nu är vi framme vid den fjärde revolutionen: robotiseringen.

Framtidssäkrade företag

Den nya tiden för inte bara med sig robotar av olika slag, utan även stora framsteg inom nanoteknik, Internet of Things, smarta städer, 3D-skrivare, bioteknik, kvantisering i databehandlingen, självkörande fordon, energilagring och mycket mera. För att kunna dra nytta av fördelarna med alla dessa nya plattformar måste företagen vara framtidssäkrade. Här kan en påminnelse från IDC vara på sin plats: ”En framtidssäkrad organisation har både en etablerad IT-infrastruktur och interna rutiner för att kunna driva förändringsarbeten och anpassa sig till störningar utifrån.”

Men överdriver vi ändå inte lite när vi påstår att den här utvecklingen kommer att vända upp och ned på hela affärsvärlden? Nej, det verkar inte så. En helt ny generation av framtidsfokuserade yrkesverksamma personer har vuxit fram, med anpassning till föränderliga behov som sin främsta arbetsuppgift.

IDC klassar graden av framtidssäkring

Ett bevis på att detta är en högst påtaglig utveckling är att företagen till och med börjat anställa så kallade ”Chief Futurology Officers” (CFO). Dessa förkroppsligar idealet ”Future Creators”, de trendsättande IT-proffs som IDC definierar i sitt informationsdokument om ämnet, Future-Readiness Enterprise Study. Denna studie visar att ju högre en organisation klättrar på skalan för framtidssäkring inom ett flertal olika områden, desto bättre affärsresultat kan företaget också uppnå i slutändan.

I praktiken innebär detta en rejäl teknikomdaning för de flesta företag. Även de framtidssäkrade företagen måste omvärdera tidigare linjära affärsmodeller. Det räcker inte längre med att skapa en produkt eller en tjänst och bara lansera den. Istället måste företagen ta till sig en modell med flera olika typer av globala leveranskanaler, där produkten eller tjänsten får genomgå flera olika iterationer i en snabbare takt än någonsin tidigare.

Nyckeln till att kunna hantera förändringar på ett framgångsrikt sätt handlar om att etablera en mer flexibel infrastruktur. Öppna system, öppna plattformar och mjukvarudefinierade kontroller kommer att få en framskjuten position.

Den fjärde industriella revolutionen handlar om konstant förändring. Det är dags för företag i alla branscher att omdefiniera sin verksamhet eller riskera konkurs då de inte längre klarar av att bemöta plötslig yttre påverkan. Den framtidssäkrade eran har inletts.

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *