Fem sätt som det kommer att påverka ditt företags IT-strategi

img
aug
01

Digital transformation är mycket mer än en fråga för IT-avdelningen. Smarta beslutsfattare inser att en framgångsrik modern organisation använder teknik för att göra skillnad.

Kraften i digital transformation är så stark att nytillkomna på marknaden kan dra fördel av omvälvande innovationer för att skapa fantastiska affärsmodeller. Tänk på kraften i uppstartsföretag, såsom Uber och Airbnb – de hindras inte av gammal teknik, så dessa snabbrörliga företag har skakat om hela sektorer.

Budskapet för beslutsfattare är att de bör intressera sig för omvälvande ny teknik eller riskera att hamna efter. Så hur kan cheferna utnyttja denna möjlighet? Det finns fem viktiga sätt som digital transformation förändrar din affärsstrategi på.

1. Din digitala strategi är nu din affärsstrategi

Företag måste hitta ett sätt att hantera förändringar. När kraften i den digitala tekniken – såsom molnet, big data och konvergens – fick ordentligt fäste började företagen skapa separata digitala strategier. Men detta sätt att hantera den nya tekniken, som ofta var avskiljd från företagets större affärsmål, är redan för gammal.

Risken att hamna efter innebär att cheferna nu sätter tekniken i centrum för affärsbesluten. Undersökningsföretaget IDC hävdar att två tredjedelar av de verkställande direktörerna kommer att ha placerat digital transformation i centrum för sin företagsstrategi vid slutet av 2016. Kort sagt är digital strategi och affärsstrategi samma sak.

2. Ditt företag behöver en konvergerad plattform för att förändras

Företag måste använda digital teknik för att svara snabbt på föränderliga marknads- och kundkrav. Forskning visar att konvergens ger plattformen för förändring.

Dessa konvergerade plattformar inbegriper integrerade grupper av maskinvaru- och programvarukomponenter som samlats i ett enda optimerat paket.

IDC:s globala undersökning om framtidssäkrade företag visar att företag med en konvergerad IT-infrastruktur har flera fördelar, inklusive lägre driftskostnader (45 procent), bättre produktivitet bland IT-personalen (44 procent) och förbättrad flexibilitet inom verksamheten (41 procent). Ett företag som är redo för en digital strategi är rörligt och flexibelt.

3. Dina områdeschefer använder molnet för att driva igenom förändring

När digital transformation hamnar i centrum för affärsstrategin räknar IDC med att en stor del av IT-budgeten går från IT-cheferna till beslutsfattare i styrelsen. Tio procent av IT-cheferna säger att över hälften av investeringarna i teknik nu kontrolleras utanför IT-avdelningen, enligt rekryteringsspecialist Harvey Nash och revisionsbolaget KPMG.

Molnet kommer att vara den tjänst som hjälper ditt företag att decentralisera IT-upphandlingen. Med en konvergerad, säker och välreglerad plattform kommer ditt IT-team att kunna låta företaget fatta sina egna beslut om teknikinköpen. En sådan verksamhet som använder tjänster på begäran är alltid redo för förändring.

4. Ditt företag omvandlar big data till kunskap man kan agera utefter

Big data må vara ett hajpat koncept, men affärsverkligheten bakom konceptet är avgörande för att lyckas med omvälvande digitala förändringar. Enligt IDC kommer över hälften (55 procent) av alla stora företag att ha förbundit sig att bli informationsdrivna företag senast år 2019.

Ledande företag använder datavetenskapliga verktyg och analysverktyg för att fördjupa sig i strukturerade och ostrukturerade källor.

Enligt IDC är beredskapen inför att använda big data det som verkligen utmärker ett framtidssäkrat företag. Undersökningsföretaget hävdar att 62 procent av alla framgångsrika företag hänvisar till en bättre förmåga att förutspå resultat som en fördel med analyserna.

5. Dina anställda är redo att utnyttja omvälvande innovationer

IT-driven förändring stannar aldrig up. En investering i konvergens, molnet och big data är bara de första stegen mot en fortsatt resa mot en framgångsrik digital transformation. Ditt företag måste alltid vara redo för det som kommer sedan.

IDC lyfter till exempel fram betydelsen av kundupplevelsen, sammankopplingen och automatiseringen. En ny, omvälvande innovation slår ner som en bomb inom företaget, högt uppsatta beslutsfattare måste se digital transformation och affärsförändringar som något som obönhörligen hör ihop. De som har denna insikt kommer att bibehålla sin konkurrensfördel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *