Cloud storage frvaringsplatsen fr all fretagsdata

img
jul
20

Lanseringen av molntjänster är ett av de mest häpnadsväckande teknikskiftena i informationsteknologins historia. För sex år sedan var det bara de allra djärvaste och mest innovativa företagen som vågade sig på molnlösningar. Samtidigt var det många IT-chefer på andra företag som svor dyrt och heligt på att aldrig någonsin lägga ut sina infrastrukturer i molnet.

Situationen har förändrats radikalt på bara några år. Numera är molnet en omistlig del av företagens verktygsuppsättning. Trenden går igen över hela affärsvärlden: för uppstartsföretagen är molnet det naturliga valet eftersom de sparar tusentals dollar i teknikinvesteringar, men även etablerade företag med en hög grad av digitalisering väljer molnet för att kunna utveckla fler innovationer.

Molnet har många skepnader

Även storföretagen kan tjäna på att använda molntjänster i sin infrastruktur, och allt fler organisationer har börjat göra just det. Med tiden har företagen också blivit allt kräsnare med vilken typ av moln de använder till de olika arbetsuppgifterna. I molnteknikens barndom var molnet i princip synonymt med offentlig infrastruktur som tjänst (IaaS). Moderna företag är dock fullt medvetna om vilka alternativ som står till buds och väljer då ofta en hybridlösning.

Enligt IDC är företagen kluvna när det gäller molnet, men man har kunnat identifiera tre huvudströmningar. 

Den första tredjedelen vill inte använda molnlösningar överhuvudtaget. Den andra tredjedelen väljer det alternativ som på bästa sätt tillgodoser deras behov. Den sista tredjedelen vill först och främst ha en monlösning och bryr sig inte så mycket om typen. Och det är just det sistnämnda alternativet som myndigheterna förordar för den offentliga sektorn.

Positiva till molnet

IDC:s undersökning visar att företagen blir alltmer positiva till molnet. Redan nu är det 5 procent av företagen som lägger 40 procent av IT-budgeten eller mer på molntjänster. Denna siffra förväntas stiga från 5 till nästan 14 procent före årsskiftet 2016/2017.

Varför finns det då ett sådant brett stöd för fler molnlösningar?  Jo, av den enkla anledningen att företag som anammar den nya tekniken också står bättre rustade för framtida expansioner. Enligt en undersökning från Dell har företag som använder privata moln upplevt klara fördelar med detta. Företagen som valt privata moln har en tillväxt som ligger 46 procent över konkurrenterna som valt bort molntekniken. De som istället har valt offentliga molntjänster har en tillväxt på 51 procent. Allt detta visar med all önskvärd tydlighet hur molntekniken kan effektivisera hela verksamheten.

Eftersläntrare hamnar ohjälpligt efter

De tidigare tvivlen är nu ett minne blott. Dock vore det en överdrift att påstå att det finns ett överväldigande brett stöd för molntekniken – det finns fortfarande problem att lösa inom områden som sekretess, integrering av äldre system och själva tjänsteleveransen. Men när bollen väl har satts i rullning går den inte att stoppa. Molnet är framtiden och inget företag har idag råd att strunta i alla uppenbara fördelar med att göra molntekniken till en viktig del av sin framtidsstrategi.

Alla IT-chefer som dyrt och heligt svor att aldrig använda molnteknik får nu äta upp sina förutfattade meningar.

Vem skulle inte vilja vara en fluga på väggen när de försöker förklara för sina chefer varför IT-avdelningen bromsar moderniseringen av hela företaget …?

Max är frilansjournalist och har ägnat sig åt en stor mängd olika IT-relaterade ämnen. Han var grundande redaktör för Cloud Pro, en av de första specifika publikationerna om molnet. Han grundade och var redaktör för IDG:s Techworld, och innan dess var han redaktör för Network Week. Som frilansare har han bidragit till IDG Direct, SC Magazine, Computer Weekly, Computer Reseller News, Internet magazine, PC Business World och många fler. Han har även varit talare vid många konferenser och har varit kommentator för BBC, ITN och den datarelaterade tv-kanalen CNBC.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *