SAPin kasvun taustalla globaali tietoverkko

img
Nov
26

Infonet ja paikalliset teleoperaattorit ovat jo vuosia seuranneet SAPia sen maailman valloitusretkellä. Niiden SAPille räätälöimät verkkoratkaisut ovat olleet tärkeä perusta yrityksen kasvulle. Voimakas kasvu on ollut mahdollista vain infrastruktuurissa, joka pystyy nopeasti muuntumaan ja tukemaan uusia liiketoimintaprosesseja.

SAP on hyvä esimerkki siitä, mitä “Global Business” sanan todellisessa merkityksessä tarkoittaa. Se ei merkitse vain eri toimipaikkojen tavoittamista, mihin internet mainiosti kykenee. SAPille “Global Business” on paljon enemmän.

Se on on-line yhteistyötä kansainvälisten projektiryhmien välillä. Tehokas työnteko edellyttää, että Helsingin ja Walldorfin tai Singaporen ja Helsingin täytyy toimia yhtä sujuvasti. Etäisyys ei saa olla este.

SAPin verkko elää ja kasvaa

SAPin dynaaminen kasvu näkyy paitsi luvuissa, myös konkreettisesti uusien toimipisteiden avaamisena eri puolilla maailmaa ja nykyisten toimipisteiden laajennuksina. SAPin Enterprise Networking Manager, Dietmar Bruder toteaa: “Elämme jatkuvassa muutoksessa.

Uusia toimipisteitä avataan, nykyisiä laajennetaan puolen vuoden välein, kapasiteetteja nostetaan, uudet teknologiat kuten Desk-Top videoiden kautta käytävät kokoukset ovat tulleet osaksi yrityksen arkea. Siinä missä 90-luvun alussa selvittiin vielä 9,6 Kbit/s nopeudella, on standardiksi noussut 1024 Kbit/s. Ja tarve kaksinkertaistuu joka vuosi.”

Verkkoa mitoitetaan jatkuvasti

SAPilla on kovat vaatimukset verkkotoimittajalleen. “Yleensä edellytämme, että yhteys uuteen toimistoon on valmis 6-8 viikon sisällä, sijaitsee se sitten Manilassa Filippiineillä tai Aucklandissa Australiassa”, jatkaa Bruder. Ajasta on tullut yhä tärkeämpi kilpailutekijä myös IT-alalla. Muutosten ja räätälöintien täytyy tapahtua nopeasti, jottei liiketoiminnalle aiheudu haittaa. Muutoksia on paljon – jokaiseen verkkoyhteyteen “kosketaan” vähintään yksi tai kaksi kertaa vuodessa,” kertoo Dietmar Bruder. Infonet tekee siis vähintään 100 muutosta vuodessa Sapin verkkoon. Olemme olleet tyytyväisiä Infonetin joustavuuteen. Sen ansiosta yhteydet toimivat hyvin myös vaikeisiin kohteisiin kuten Malesiaan ja Etelä-Afrikkaan.

Tavoitteena maksimaalinen tehokkuus minimaalisin kustannuksin

Miten mahdollistaa yhtä nopea tiedonkulku ja tehokas työnteko kaikkialla maailmassa ilman että kustannukset karkaavat käsistä? Kaistanleveyden kasvattaminen kasvattaa myös kustannuksia, joten se ei ole järkevää. Sen sijaan tarvitaan älykäs ja yksilöllinen ratkaisu.

Suunnittelutyön perustana oli kaksi huomiota jokapäiväisestä elämästä:

  1. Kaikki tieto ei ole yhtä tärkeää.
  2. Lyhyeen kysymykseen saa yleensä pitkän vastauksen.

Kohta 1) ratkeaa tiedon priorisoinnilla. Infonet rakensi SAPille kaksi PVC:tä (Private Virtual Circuit -yhteyttä). SAP puolestaan jakoi tietoliikenteensä liiketoiminnan kannalta kriittiseen tietoon ja vähemmän kriittiseen tietoon, jossa vasteaika voi olla hitaampi. Reitittimet ja frame relay-solmut pystyvät pitämään erilaisen liikenteen erillään. Tärkeäksi määritelty tieto voi käyttää koko porttinopeuden asti kun taas vähemmän tärkeä tieto joutuu tyytymään vähempään. Siten liiketoiminnan kannalta tärkein tieto menee muiden ohi, eivätkä kustannukset nouse yhtä korkealle kuin olisi tulos vain kaistanlisäyttä kasvattamalla.


Kohta 2) ratkaistiin asymmetrisillä PVC:eillä. Tilastot osoittavat, että yksittäisen käyttäjän tietokantaserverille tekemät kyselyt sisälsivät paljon vähemmän dataa kuin tietokannasta käyttäjälle lähtevät vastaukset. Siksi SAPille rakennettiin asymmetriset CIR:it tyypillisten duplex-kanavien tilalle. Tämä merkitsee selvää kustannussäästöä.

Varmistus ja tietoturva huipputasoa

Yhteyksien toimivuus ja käytettävyys on SAPille erittäin tärkeää. Siistä syystä sen globaali verkko on tuplavarmistettu. Normaalien back-up ratkaisujen lisäksi myös tietoliikennne-keskukset varmistetaan kahdella yhteydellä, joita käytetään rinnakkain. Jos toinen yhteys katkeaa, muodostaa toinen automaattisesti back-upin. “Tällä ratkaisulla olemme optimoineet verkon käytettävyyden kaikissa tapauksissa”, sanoo Bruder.


Yhtä tärkeää on myös turvata tietoliikenne ulkopuolisilta. Bruder arvostaa Infonetin tarjoamaa suojausta “Infonet tarjoaa meille päästä-päähän valvotut palvelut, kun taas ISP:t (Internet Service Providers) yleensä rakentavat palvelunsa paikallisten palveluntarjoajien verkkoon, joita ne eivät pysty kontrolloimaan. Vertauskuvallisti sanottuna, me ostamme moottoritien, johon itse laadimme liikennesäännöt.”

SAP Finland
Globaalin Infonet-sopimuksen pohjalta SAP Finland on ollut Suomen Infonetin support-asiakkaana nelisen vuotta. SAP Finlandin teknisen konsultin, Timo Rajamäen, mukaan yhteistyö on ollut mutkatonta, verkon luotettavuus hyvä ja vastannut kaikin tavoin SAPin vaatimuksia. Suomessa SAPilla on kahden megan yhteys pääkonttoristaan ulos maailmalle.


“Järjestämme jatkuvasti mittavaa koulutusta niin asiakkaille kuin partnereillekin. Se on yksi kriittisimmista toiminnoista, jossa mahdolliset linjakatkokset tai verkon ongelmat heti näkyvät ja jota ne merkittävästi haittaisivat. Asiakkaamme ja partnerimme investoivat koulutukseen, joten sen jouheva ja häiriötön sujujinen voidaan mitata myös rahassa, “

Timo Rajamäki sanoo. Muu verkkoliikenne on samankaltaista kuin kansainvälisesti toimivilla yrityksillä yleensäkin: sähköpostia, yhteisiä työryhmiä, jaettuja tiedostoja, jne. Läheisintä yhteistyö on muiden Pohjoismaiden SAP-yhtiöiden kanssa Sap Nordic-alueella.

SAP Finlandilla oli viime syksynä ensimmäisen kerran järjestelyvastuu SAP Nordic-seminaarista, joka pidettiin Marina Congress Centerissä Helsingissä. Seminaarin osallistui lähes 1.500 SAPin pohjoismaista asiakasta ja yhteistyökumppania. Kongressia varten oli rakennettava verkkoyhteys Marinasta SAPin Espoon toimitiloihin. Infonet Finland hoiti kaikki tarvittavat järjestelyt reitittimien tilauksesta verkkoyhteyden rakentamiseen – ja kaikki toimi juuri niin kuin pitikin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *