RAY – Tietoliikenne- ja tietoturvapalvelut

img
Jan
20

Raha-automaattiyhdistys (RAY) on julkisoikeudellinen yhdistys, jolla on Suomessa yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaan sekä kasinon pitoon. Vuonna 2018 RAY myönsi 306 miljoonaa euroa rahoitusta 1 104:lle terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävälle vapaaehtoisjärjestölle. Sen lisäksi 103,5 miljoonaa euroa RAY:n tuotoista siirrettiin Valtiokonttorille hoidon ja kuntoutuksen järjestämiseksi sotaveteraaneille. Yhteistyö Forten kanssa alkoi vuonna 2016, kun solmittiin kumppanuuksia.

“Forten tuotteistetut palvelut mahdollistivat hämmästyttävän nopean käyttöönoton. Forten edistykselliset valmistelut olivat niin perusteelliset, että saimme valmiin, kattavan kokonaisuuden pian käyttöönottosuunnittelukokouksen jälkeen. Sen lisäksi Forte on kyennyt säilyttämään joustavuutensa, mikä ei ole erityisen yleistä ulkoistettavien palvelujen kohdalla. Forte on täyttänyt kaikki erityistarpeemme ja kyennyt mukauttamaan palvelunsa täysin sopivaksi meidän ympäristöömme.”  KARI KOVANEN / TIETOLIIKENNEPÄÄLLIKKÖ, TEKNOLOGIAKEHITYS / RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

Yli 18 000 elektronisen yksikön suuruinen tietoverkko

RAY pyrkii varmistamaan, että sillä on mahdollisimman laaja kohtuudella pelaava asiakaskunta. Tämä vaatii laajan, houkuttelevan pelivalikoiman kehittämistä. RAY:n pelejä voi pelata lähes 9 000 yhteistyökumppanin tiloissa ympäri Suomen. RAY:llä on myös omat pelihallinsa ja maan ainoa kasino, Grand Casino Helsinki.

RAY:n koko Suomen kattava verkosto koostuu lähes 100 toimipisteestä ja RAY:n omista pelihalleista. Kaikki raha-automaatit, kassat ja mobiilipäätteet ovat eri tavoin yhteydessä RAY:n verkkoon. Sen ansiosta RAY:n tietojen seuranta, turvallisuus ja häiriöttömät rahansiirrot ovat reaaliaikaisia ja raha-automaattien huolto on nopeaa ja tehokasta.

Uusien palvelujen käyttöönotto perustuu positiivisiin kokemuksiin

Forte on toimittanut erilaisia tiedonsiirto- ja turvallisuuspalveluita RAY:lle vuodesta 2016 alkaen, jolloin yhdistys valitsi Forten VPN-palvelun sen kasvavaa yhteistyökumppanien verkostoa varten.

”Tämä on modernimpi ja kustannustehokkaampi tapa toteuttaa yhteyksiä erityisesti siksi, ettei meillä itsellämme ollut omia resursseja tai tarvittavia taitoja. Hyvien kokemustemme perusteella ostimme Forten palomuuripalvelun tietoverkkojemme suojaksi vuonna 2017. Viime vuonna täydensimme palvelua SLL-VPN-etäyhteydellä, joka tarjosi hyvin joustavan tavan toteuttaa turvallisia etäpalveluja täyttääksemme niin oman henkilökuntamme kuin liikekumppaneidemmekin tarpeita”, Kari Kovanen sanoo.

RAY uusi palomuurisopimuksen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi uusien vaatimusten ja tarjouskilpailun perusteella.

”Palomuuripalvelumme toimi hyvin ilman katkoja, jotka olisivat johtuneet palvelusta itsestään. Forte toteutti kaikki vaaditut muutokset nopeasti ja ammattimaisesti, joten oli helppoa uusia sopimus syksyllä 2019, kun hintakin oli kilpailukykyinen.”

Uudet pelit vaativat paljon tietoliikenteeltä

RAY kehittää myös uusia maksutapoja, ja sähköisiä maksuja testataan vuonna 2019.

Tulevina vuosina sähköisten maksutapojen lisääntyvä käyttö asettaa uusia vaatimuksia suojatuille toiminnoille ja turvallisuudelle. Myös uudet verkkoon liitetyt pelit vaativat yhä nopeampia yhteyksiä.

”Tietoliikenne- ja turvallisuusratkaisut ovat siten avainasemassa niin uusien pelien osalta kuin myös RAY:n toimintojen kehittämisessä. Forten kehittyneet palvelut ovat omalta osaltaan tukeneet meitä erittäin hyvin näissä haasteissa”, Kari Kovanen kertoo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *