Metso ja Infonet solmivat sopimuksen maailmanlaajuisista tietoliikennepalveluista

img
Jan
18

Pimeänä ja lumettomana marraskuun iltapäivänä koitti hetki, jonka eteen oli Infonetissa paiskittu töitä lähes vuoden verran. Metson varatoimitusjohtaja Sakari Tamminen, tietohallintojohtaja Ismo Platan sekä Infonet Finlandin toimitusjohtaja Pertti Haukola ja myyntijohtaja Olavi Roiha allekirjoittivat Metson pääkonttorissa Helsingin Fabianinkadulla sopimuksen, jonka mukaan Infonet uudistaa, rakentaa ja ylläpitää Metso-konsernin toimipisteet yhdistävät globaalit verkkopalvelut. Sopimuksen myötä Metsosta tulee Infonet Finlandin suurin asiakas. Infonetin verkko tulee liittämään yhteen 150 toimipistettä lähes neljässäkymmenessä maassa ja tavoittaa lähes 16.000 Metson työntekijää.

Kolmivuotinen sopimus on arvoltaan noin 10 miljoonaa euroa.

Kaikki perustuu tiedon kulkuun

Uudella yhtenäisellä tietoverkolla on keskeinen merkitys Metson syntyfuusion jälkeisessä tilanteessa toteutettaessa liiketoiminta-alueiden synergiaetuja ja kehitettäessä konsernin liiketoimintaa. Yhtenäinen, kaikille viidelle toimintamantereelle ulottuva tietoverkko on uusien liiketoimintamallien, kuten e-bisneksen, käyttöönoton ja tulevaisuuden korkealaatuisten tietoteknologiaratkaisujen perusta. Metson tavoitteena on olla perinteisen teollisuuden kärkijoukossa uuden teknologian soveltajana vuoden 2001 loppuun mennessä.

Toimipaikkojen välisenä teknisenä ratkaisuna Infonetin Global Frame Relay-palvelu mahdollistaa tietoliikenteen priorisoinnin sovelluskohtaiseksi. Siten liiketoiminnan kannalta keskeiset sovellukset, kuten toiminnanohjaus- tai tilausjärjestelmät, saavat verkossa etusijan muulta liikenteeltä. Infonetin verkko tarjoaa alustan, jonka päälle voidaan jatkossa rakentaa globaalia tietoturvaa ja muita sähköisen liiketoiminnan edellyttämiä lisäarvopalveluja, joita Metso tutkii ja kehittää edelleen.

Metso vahvasti mukana e-bisneksessä

Metso uskoo e-bisneksen osuuden kasvavan liiketoiminnoissaan. E-bisneksellä Metsossa tarkoitetaan liiketoimintaa, jota harjoitetaan sähköisten järjestelmien kautta. Näitä sovelluksia on ensimmäisenä ottanut käyttöön Metson automaatioliiketoiminta-alue Metso Automation ja Metson kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alueeseen kuuluva Service. Tavoitteena on tuoda asiakkaalle lisäarvoa ja maksimoida hankinnan kannattavuus tekemällä hankinta asiakkaalle helpoksi ja tukemalla häntä.

Metso Automation – älyä tuotteisiin ja järjestelmiin

Metso Automation on keskittynyt palvelemaan lähinnä sellu- ja paperiteollisuuden tarpeisiin ja energiantuottamiseen ja jakeluun. Näille teollisuudenaloille se kehittää ja toimittaa prosessiautomaatioon ja virtauksensäätöön liittyviä ratkaisuja, joissa äly on jo valmiiksi osa tuotetta eikä erikseen ostettava ominaisuus.

Asiakkaalle ei enää toimiteta esimerkiksi venttiiliä ilman siihen liittyvää elektroniikkaa ja älyä. Äly kerää tietoa venttiilin sisäisestä elämästä; onko venttiili liikkunut, kuinka monta kertaa se on muuttanut asentoaan, mitkä sen sisäiset kitkat ovat, sen kulumisesta. Kertyvän tiedon avulla voidaan mm. ennakoida huollon tarvetta.

Proven Intelligence – nelesDNA

Metso Automationin kattavimpia ratkaisuja prosessiautomaatioon on nelesDNA (Dynamic Network of Applications). Liiketoiminta-alueen strategia- ja markkinointijohtaja Antti Kaunonen vertaa nelesDNA:ta ihmisen DNA:han. “Se kerää tietoa, yhdistelee sitä ja muodostaa yrityksen “perimän“. nelesDNA:ssa erilaiset sovellukset kuten Lotus, autoCAD, Webbrowser, Windows-pohjaiset sovellukset ja tuotantosovellukset toimivat yhdessä tiedon keräämiseksi. Verkossa yhdistyvät sovellusten antamat tiedot, käyttäjän kokemus ja hänen järjestelmään syöttämänsä lisätieto, jotka yhdessä kerryttävät yrityksen organisatorista muistia. Tämä luonnollisesti hyödyttää yritystä jatkossa, kun tiedon ja kokemuksen määrä kasvaa ja sitä voidaan helposti jakaa useiden käyttäjien kanssa.”

Sisäistä yhteistyötä

Metso Automationin tehtävänä on myös integroida uusia teknologioita mahdollisimman nopeasti kautta Metson eri liiketoiminta-alueiden. Yhteistyö on tällä hetkellä läheisintä kuitu- ja paperiteknologian kanssa, jonka. Servicen ja automaatio- ja säätöpuolen Paper Automationin tiimit kokoontuu säännöllisesti, ja tuloksia on syntynyt. Näistä asiakkaan tuotantojärjestelmien kaukovalvonta lukeutuu Metson uusiin bisnesalueisiin. Se konkretisoituu Servicen uutuuttaan kiiltävässä, taivaansininessä etädiagnostiikkakeskuksessa Jyväskylän Rautpohjassa. Sieltä Servicen asiantuntijat pystyvät olemaan suoraan yhteydessä asiakkaansa tuotantojärjestelmiin ja seuraamaan on-line niiden toimintaa ja tekemään ehdotuksia prosessien parantamiseksi ja vian korjaukseksi.

1+1 > 2

“Etädiagnostiikkakeskus on huollon työkalu lisäarvon tuomiseksi asiakkaalle. Valmet tuo palveluun asiantuntemuksensa toimittamastaan koneesta ja asiakas tietämyksensä omista tuotantoprosesseistaan”, sanoo Henry Mikkonen, Servicen globaalien palvelujen tuotekehityspäällikkö. “Pyrimme luomaan diagnostiikkaverkoston, jossa myös eri liiketoiminta-aluiden keskukset toimivat yhdessä, siten että tieto liikkuu keskukselta toiselle saumattomasti. ”

Haaste

Suurempi haaste kuin itse teknologia on luoda sisäisesti toimivat yhteydet ja rakenteet. Jotta fyysisesti eri paikoissa sijaitsevat keskukset pystyvät kommunikoimaan keskenään ja toimimaan tiiminä, on Infonetin tietoverkon toimittava luotettavasti. Sen on samoin tarjottava toimiva alusta Metson omille tietoteknologisille ratkaisuille ja esimerkiksi remote-yhteyksille, joilla tehtaan vuoropäällikkö saa yhteydet Metson etädiagnostiikkakeskukseen ja päinvastoin.

Mitä asiakas hyötyy Servicen etädiagnostiikkapalveluista?

  • Vian korjaus ja vikojen ennaltaehkäisy helpottuu. Keskuksen asiantuntija voi tarvittaessa seurata asiakkaiden järjestelmiä reaaliaikaisesti.Ongelmatilanteissa asiakas voi halutessaan keskustella Metson asiantuntijan kanssa siitä, onko hänen ajattelemansa ratkaisu vian korjaamiseksi oikea myös tämän mielestä.
  • Voidaan jalostaa tietoa. Keskus voi käyttää hyödykseen asiakkaan järjestelmissä olevaa tietoa ja koota niiden pohjalta raportteja tai analyysejä. Asiakkaan tuotantoa voidaan myös bench-markata keskiarvoa vastaan.
  • Voidaan luoda yhteisiä tietokantoja. Etäyhteydet samoihin järjestelmiin mahdollistavat sen, että asiakas ja Metso voivat tallentaa välisensä kirjeenvaihdon, sopimukset, prosessinkuvaukset ja raportit yhteiseen tietokantaan,

Luottamus ja tietoturva

Uusi bisnesmalli edellyttää molemminpuolista luottamusta ja korkaa tietoturvaa. Asiakas päästää Metson omiin tehdasjärjestelmiinsä ja valvomoihinsa, antaa yhteydet asiantuntijoihin ja mittauslaitteisiin. Asiakkaan on myös luotettava siihen, että kukaan kilpailija ei pääse katsomaan hänen tietojaan Metson järjestelmän kautta. On kyse luottamuksesta sanan varsinaisessa merkityksessä. Sitä asiakkailta löytyy, sillä keskus on jo saanut ensimmäiset asiakkaansa ja kokemukset ovat lupaavia.

Toimiva tietoverkko on kaiken A&O

Metson päätös ulkoistaa tietoverkkonsa ja tietoliikennepalvelunsa on strateginen päätös. Tietoverkon merkityksestä Metso Automationin Antti Kaunonen toteaa lakonisesti: “Jos verkko ei toimi eivätkä sähköpostit kulje, olemme polvillamme. Projekteja ei päästä aloittamaan ja bisnes kärsii.” Näin ei ole käynyt, vaan yhteistyö on lähtenyt sutjakkaasti liikkeelle.Koska Metsolla on paljon toimintaa Amerikassa, Infonet on solminut nk. Navigator -sopimuksen Infonet USA:n kanssa, mikä tarjoaa Metsolle suorat paikalliset kontaktit ja erityispalveluja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *