Lisätietoa ja kysymyksiä maalämmöstä

img
Jan
23

Olemme koonneet tänne aiheita ja kysymyksiä, joihin alalla usein törmäämme, ja jotka maalämmöstä kiinnostuneen olisi hyvä tietää ennen järjestelmän asentamista. Päivitämme listaa aktiivisesti, mutta voitte myös jättää uuden kysymyksen tarjouspyyntö-lomakkeen kautta.

Miten maalämpö käytännössä toimii?

Maalämpöjärjestelmä hyödyntää maaperään sitoutunutta lämpöä, aurinkoenergiaa. Maaperään sitoutuneen lämmön talteenotto tapahtuu käytännössä 100-200 metriä syvän, talon koon mukaan mitoitetun lämpökaivon avulla, johon lämmönkeruuputkisto on sijoitettu. Putkiston sisältämä lämmönkeruuneste (bioetanoli) luovuttaa lämmön suljetussa piirissä kiertävälle kylmäaineelle (HFC-kaasu).

Lämpöpumpun kompressorin (höyrystin ja lauhdutin) avulla tuotettu lämpö luovutetaan kylmäainekierrosta veteen, josta lämpö edelleen siirretään asunnon lämmityksen (patteri- ja lattialämmitys) ja lämpimän käyttöveden tarpeisiin. Maaperästä saatava lämpö on noin 4 astetta, ja lämpöpumpun avulla tämä saadaan nostettua sopivaksi rakennuksen lämmitystä silmälläpitäen.

Maalämpöpumpun toimintaperiaate on siis sama kuin jääkaapin sillä erotuksella, että jaakaappi siirtää lämmön ulkopuolelle, kun taas maalämpöpumppu kuljettaa lämmön sisälle rakennukseen.

Mikä maalämpöpumppu soveltuu parhaiten minulle?

Tärkeimpiä valintakriteerejä lämpöpumpun valinnassa ovat käyttövarmuus, sähkönkulutus ja pumpun oikea mitoitus kohteeseen.

Käyttövarmuudella tarkoitetaan esimerkiksi lämpöpumpun käyttöikää ja kykyä ohjata lämpöä oikeassa suhteessa rakennuksen tarpeisiin. Oikein mitoitetun lämpöpumpun käyttöikä on nykyään todella pitkä, sillä kaikki kuluvat osat (kompressori, kiertovesipumppu ja venttiilit) ovat saatavilla varaosina. Kokonaan uutta maalämpöpumppua ei siis tarvitse ostaa.

Lämpöpumppu tarvitsee sähköä kompressorin toimintaan, kiertopumpun ohjaukseen ja muuhun automatiikkaan. Maalämpöpumpun teho ilmoitetaan kilowatteina (kW) ja sen tehonkulutusta tai energiantuotantoa kilowattitunteina (kWh). Maalämpöjärjestelmän tuottama hyötysuhde on uusissa maalämpöpumpuissa todella hyvä, sillä yhtä kilowattituntia kohden maalämpöpuppu tuottaa 3 – 4 kWh. Muita lämpöpumpun tehoa kuvaavia termejä ovat antoteho, ottoteho, COP (antoteho jaettuna ottoteholla), vuosilämpökerroin (maalämpöjärjestelmän vuotuinen energiantuotto jaettuna sähkönkulutus vuodessa) ja vuosihyötysuhde (SCOP).

Oikealla mitoituksella tarkoitetaan juuri kohteeseen soveltuvaa lämpöpumppua, jonka valinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota rakennuksen kokoon ja sen todelliseen energiatarpeeseen. Yli- tai alimitoitettu maalämpöpumppu ei toimi rakennuksen energiatarpeisiin nähden optimaalisesti, mikä lisää kustannuksia. Väärin mitoitettu pumppu myös lyhentää sen käyttöikää.

Mikäli tilaat maalämpöjärjestelmän meiltä, me mitoitamme ja asennamme juuri sinun käyttötarpeisiisi sopivan maalämpöpumpun. Luonnollisesti kuuntelemme myös sinun toiveita lämpöpumpun valinnassa.

Mitä maalämmön asennus maksaa?

Maalämpöasennuksen hinta kokonaisuudessaan koostuu lämpökaivosta ja maalämpöpumpumpusta sekä näiden asennukseen kertyneistä tarvikkeista ja työtunneista (lämpökaivon poraus, keruuputkiston asennus ym.). Käytännössä järjestelmän hinta on 12 000 eurosta ylöspäin. Kannattaa kuitenkin muistaa kotitalousvähennyksen osuus työstä, joka voi olla tuhansia euroja.

Kuinka paljon säästän vaihtaessani maalämpöön ja mikä on järjestelmän takaisinmaksuaika?

Maalämpöön vaihtamisesta syntyvän säästön suuruus riippuu rakennuksen lämmitettävästä pinta-alasta ja nykyisestä lämmitysjärjestelmästä.

Öljylämmityksestä maalämpöön vaihtamalla säästöä kertyy alkuinvestoinnin jälkeen huomattavia summia, sillä rakennuksen lämmityskulut putoavat usein kolmasosaan tai enemmän. Tällöin voidaan puhua ja tuhansien eurojen säästöstä vuodessa.

Ottaen huomioon raaka-ainehintojen vaihtelut ja tulevaisuuden yleisen hintakehityksen, maalämpö maksaa itsensä takaisin entistä nopeammin. Esimerkiksi entisen öljylämmitteisen omakotitalon kohdalla takaisinmaksuaika on parhaimmillaan 5-8 vuotta, kerrostalon, rivitalon tai ison teollisuushallin kohdalla takaisinmaksuaika on usein tätäkin lyhyempi.

Kuinka kauan maalämmön poraus ja asentaminen kestää?

Omakotitalon maalämpöjärjestelmän asennus kestää tavallisesti pari päivää. Lämpökaivon poraus ja keruuputkiston asennus vie usein yhden päivän, ja seuraavana päivänä tehdään maalämpöpumpun asennus ja kytketään järjestelmä toimintakuntoon.

Kerrostalon, rivitalon tai ison teollisuushallin kohdalla asennuksen kesto on useampi päivä, sillä porattavia kaivoja on usein enemmän.

Voidaanko maalämpö asentaa talvella?

Maalämmön hankinta ei ole riippuvainen vuodenajasta. Lämpökaivon poraus voidaan siis toteuttaa myös talvella, jolloin pihan tai puutarhan vahingot ovat itse asiassa pienemmät maan ollessa roudassa. Joka tapauksessa tontin kosmeettiset vauriot ovat todella pieniä, sillä porauskaluston reitti tontille suunnitellaan aina etukäteen. Pakkanen ei myöskään estä porausta, mutta kovalla pakkasella poraus on järkevämpi siirtää seuraavalle päivälle.

Mitkä ovat maalämmön asentamisen rajoitukset?

Maalämpö soveltuu sekä pienen omakotitalon että suuren kerrostalon tai teollisuuskiinteistön lämmitysjärjestelmäksi, joten rakennuksen koko ei sanele maalämmön kannattavuutta. Myöskään tontin koko ei juuri koskaan ole este maalämpökaivon poraamiselle, sillä itse porauspaikalle tarvitaan vain poravaunu. Kuljetuskalusto ja kompressori voidaan jättää esimerkiksi pihatielle.

Lämpökaivo voidaan porata hyvin lähelle rakennusta. Tämän vuoksi maalämpö soveltuu myös kaupungin lähialueiden lämmitysjärjestelmäksi.

Miten voisin ehdottaa maalämpöä kerrostaloon / rivitaloon?

Maalämpö soveltuu erinomaisesti myös kerrostaloon ja rivitaloon, sillä takaisinmaksuaika on isoimmissa kohteissa 4-10 vuotta. Maalämpöön siirtyminen myös usein pienentää yhtiövastiketta, toisinaan huomattavastikin.

Rahoitus järjestetään usein taloyhtiöiden erillisestä säästöistä, joten asukkaiden yhtiövastikkeet eivät nouse edes asennusvaiheessa. Päätöksen maalämpöön siirtymisestä tekevät yleensä asukkaat yhteistyössä hallituksen kanssa. Maalämmön kilpailutus voidaan toteuttaa isännöitsijän tai hallituksen toimesta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *