Kilpailu kiritt Vastuunjauhantaa

img
Dec
30

Taasko samat yritykset parhaiden raportoijien joukossa Suomessa, on moni todennut katsellessaan vastuullisuusraportoinnin voittajia. Siltä se voi näyttää. Pientä hajontaa menestyjien ryhmään toi kuitenkin se, että viime vuodesta alkaen myös lukijat ovat saaneet valita omat suosikkinsa. 

Suomen vastuullisuusraportointikilpailu järjestetään taas. Kilpailun tavoitteena on tarjota yrityksille ja organisaatioille tilaisuus nousta esiin parhaiden raportoijien joukossa. Lisäksi kilpailu antaa mahdollisuuden tarkastella raportoinnin nykytilaa ja kehityspiirteitä sekä lisätä yleistä kiinnostusta yritysvastuuta kohtaan Näin kilpailu omalta osaltaan tukee vastuullisuusraportoinnin kehitystä.

Kilpailun järjestäjien erityisenä tavoitteena tänä vuonna on viestiä kilpailusta mahdollisimman laajasti kunnallisille ja muiden julkisen sektorin toimijoille ja saada näin kilpailuun mukaan uusia toimijoita.

Lisäksi kilpailun järjestäjätahot ovat vuosien ajan jo toivoneet, että pk-sektorilla yritysvastuun raportointi alkaisi kasvaa ja että kilpailuun sitä kautta saataisiin lisää osanottajia heidän joukostaan.

Kilpailua on järjestetty jo vuodesta 1996 lähtien. Näiden vuosien aikana yritysten raportointi on kehittynyt huikeasti. Alkuvuosien ympäristöraportit ovat laajentuneet kattamaan myös taloudellisen ja sosiaalisen vastuun. Tunnuslukujen määrä on kasvanut huomattavasti, ja avoimuus ja läpinäkyvyys ovat kaiken kaikkiaan lisääntyneet selvästi.

Hyvin ja kattavasti yrityksen vastuullisuudesta kertova raportti avaa lukijalle uudenlaisen, paljon pelkkää lakisääteistä raportointia laajemman kuvan yrityksen toiminnasta ja jatkonäkymistä tulevaisuudessa.

Raportointikilpailu on seuraillut kehitystä. Aluksi ympäristötietojen raportointi oli keskiössä, mutta vähitellen muut osa-alueet ovat saaneet yhtä merkittävän painon. Global Reporting Initiative– raportointiohjeiston kehittyminen on myös otettu huomioon kriteeristössä.

Nykyisin käytännöksi on vakiintunut arviointiprosessi, jossa alkuarviointi tehdään GRI-kriteeristöä soveltaen. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon vuosittain vaihtuvat painotukset. Tänä vuonna sellainen on vastuullisuuden tavoitteiden kuvaaminen koko arvoketjun osalta. Useilla yrityksillä suurimmat vastuullisuuteen liittyvät riskit liittyvät arvoketjun ylä- tai alavirtaan. Siksi sitä on tietoisesti ja tavoitteellisesti pyrittävä hoitamaan niin, että vastuullisuusasiat ovat hallussa myös arvoketjun osalta.

Kilpailun jury saa arvioitavakseen kymmenen loppukilpailuun päässyttä vastuullisuusraporttia, joista se valitsee voittajan. Tämän lisäksi vastuullisuustietojen eri käyttäjäryhmät pääsevät jo toisena vuonna valitsemaan samasta kymmenen raportin joukosta sen, joka ko. ryhmän mielestä parhaiten vastaa odotuksia siitä, mitä tietoa ja miten esitettynä yrityksen pitäisi vastuullisuudestaan julkaista.

Analyytikon valinnan tekee Suomen Vastuullisen sijoittamisen yhdistys FINSIF. Median mielestä parhaan raportin valitsee Taloustoimittajat ry. Kansalaisjärjestöjä edustaa tänä vuonna WWF. 

Lisäksi eri oppilaitosten opiskelijoista koostuva joukko pääsee päättämään yhdestä valinnasta.

Lukijoiden valintaperustelut ovat erittäin mielenkiintoista luettavaa, koska kertovat, mitä sidosryhmät odottavat yritysten vastuuraporteilta ja mihin ne niitä käyttävät. Viimevuotisessa kilpailussa perusteluina sidosryhmien valinnoille olivat mm. ne, että raportti löytyi muun sijoittajainformaation joukosta, se kertoi tasapuolisesti sekä onnistumisista että tavoitteista jäämisestä, raportissa käsiteltiin raportointikaudella mediassa esille nousseita kiperiä asioita sekä kerrottiin, miten yrityksen henkilöstö voi.

Monessa asiassa matka on tärkeämpi kuin päämäärä. Niin varmaan tässäkin. Kilpailun voitto on toki komea meriitti. Olennaisempaa on kuitenkin laadukas ja sidosryhmien odotuksiin vastaava raportointi. Oman raportin asemoituminen muiden hyvien joukossa kannustaa kehittämiseen antaessaan palautetta lukijan äänen kuulemisesta. Kilpailu kirittää parempiin suorituksiin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *