Algol – IPVPN-yhteydet ja palomuuriratkaisu palveluna

img
Feb
02

Algol on vuonna 1894 perustettu suomalainen monialayritys, joka on erikoistunut tekniseen kauppaan kotimarkkinoillaan Suomessa, Baltiassa, Skandinaviassa, Venäjällä ja Ukrainassa. Algol-konsernin kokonaismyynnin vuositaso on runsaat 200 miljoonaa euroa.

”Olemme voineet yhdessä Forten kanssa rakentaa yhtenäisen ja keskitetysti hallittavan tietoliikenneympäristön Algol-konserniin.” ARTO PETERZENS / TIETOHALLINTOJOHTAJA / ALGOL OY

HAASTE:  YHTENÄINEN JA TURVALLINEN TIETOLIIKENNE KOKO KONSERNIIN

Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni Algol toimii Suomen lisäksi Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Baltian maissa sekä Venäjällä ja Ukrainassa. Yhtiön haasteena oli integroida kaikki ulkomaiset toimipisteet yhdellä turvallisella tietoliikenneratkaisulla konsernin verkkoon ja rakentaa siten konsernille homogeeninen tietoliikenneympäristö. Samalla tavoitteena oli toteuttaa keskitetty ja yhtenäinen tietoliikenteen hallinta ja valvonta. Erityisen haasteen Algolille tuottivat Venäjä ja Ukraina, jossa tarve tietoturvan uudelleen organisoinnilla oli suurin.

Algol halusi myös varmistaa, että tietoturva pysyisi koko ajan korkealla tasolla. Yhtiö etsi kumppania, jonka ydinosaamista on jatkuvasti kehittyvän tietoturvateknologian seuraaminen. Algolin kannalta oli myös tärkeää rakentaa yhdenmukainen malli, jolla ostetut yritykset voidaan integroida yhdellä tietoliikenneratkaisulla konserniin suoraviivaisesti ja nopeasti.

RATKAISU:  IP/VPN-yhteydet ja palomuuriratkaisu palveluna

Algol valitsi IP/VPN-yhteyksien ja keskitetyn palomuuriratkaisun toimittajaksi Forten, joka toimittaa ratkaisut keskitetysti tuotteistettuna palveluna. Forten toimittama palvelu sisältää myös sähköpostiliikenteen skannauksen, etäkäyttöyhteydet sekä tietoliikenteen analysointipalvelut. Algol ja Forte myös rakensivat koko konsernille kattavan tietoturvapolitiikan, joka yhdenmukaisti tietoturvakäytännöt ja -toimintatavat Algolissa.

”Tietoliikenne- ja tietoturvateknologia kehittyy kovalla vauhdilla. Algolin tietohallinnon ei ole järkevää panostaa näin spesifiseen IT-osaamiseen, joten ostamme sen palveluna alan ammattilaiselta. Näin varmistamme, että tietoturvamme kehittyy ja pysyy jatkuvasti korkealla tasolla”, sanoo Algol Oy:n tietohallintojohtaja Arto Peterzens.

HYÖDYT:  KUSTANNUSSÄÄSTÖT JA TIETOTURVAN KORKEA TASO

”Olemme voineet yhdessä Forten kanssa rakentaa yhtenäisen ja keskitetysti hallittavan tietoliikenneympäristön Algol-konserniin. Ympäristön homogeenisuus ja hallittavuus varmistaa, että tietoturva pysyy koko ajan korkealla tasolla ja ympäristö on vakaa”, sanoo Peterzens.

Keskitetty hallinta säästää huomattavasti Algolin tietohallinnon työtä ja tuo kustannussäästöjä. Se myös mahdollistaa paikallisten operaattoreiden kilpailutuksen eri maissa. Tärkeää Algolille oli myös tietoturvan uudelleen organisointi Venäjän ja Ukrainan markkinoilla, jossa tietoturvauhat ovat moninaiset ja haastavat. ”Nyt sekä Venäjä että Ukraina hyödyntävät konsernin yhteistä, tietoturvallista ratkaisua. Pystyimme Forten palvelun avulla ratkaisemaan haasteet tehokkaasti ja nopeasti”, sanoo Peterzens.

Forten palvelu on myös skaalautuva, mikä varmistaa ostettavien yritysten nopean integroinnin konsernin tietoliikenneverkkoon. Forten palveluun kuuluu myös tietoliikenteen analysointi, jonka ansiota korjaavat toimenpiteet voivaan kohdistaa nopeasti oikeisiin kohtiin.

”Forten palvelu toimii erinomaisesti ja yhtiön teknologisen osaamisen taso on korkea. Palvelut ovat myös olleet nopeasti implementoitavissa”, summaa Peterzens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *