KIRJAT | KIRJAILIJAKSI? | TYÖYHTEISÖSOVITTELU | KOULUTUS | TAITTOPALVELU | BLOGI
ARATOR OY | YHTEYSTIEDOT
Voit tilata teoksia myös suoraan kustantajalta Aratorin verkkokirjakaupasta.
Raina, Liisa - Haapaniemi, Rauno:
Yksilöt yhdessä - Kasvatus ja persoonan laatu


141 sivua, nid.
Arator Oy 2005
ISBN: 952-9619-89-8
Hinta: 27 € 5 €

Yksilöt yhdessä - Kasvatus ja persoonan laatu

Kirja käsittelee persoonan laatua eli temperamenttia sekä teoriassa että käytännössä. Erityisesti tarkastellaan temperamentin osuutta vuorovaikutustilanteissa, yksilöiden ollessa yhdessä. Kirjassa esitetään myös käyttökelpoinen malli erilaisten laatujen tunnistamiseen.

Miksi ihmisen on vaikea muuttua? Temperamentti on suureksi osaksi perimässämme. Se määrittelee pitkälti tapamme lähestyä ihmisiä ja asioita. Temperamenttia, laatua, voi siten lähestyä ainoastaan kunnioituksella. Harkitseva ajattelijalapsi ei välttämättä ole hidastelija, jonka täytyy oppia nopeammaksi. Helposti tunteillaan reagoiva ei ehkä olekaan yliherkkä, vaan toimii laatunsa mukaisesti. Laadun tunnistaminen voi helpottaa erilaisuuden hyväksymistä ja tuoda uusia näkökulmia kasvatustyöhön.

Kirja on tarkoitettu kaikille kasvattajille ja opettajille.

Kirjoittajat ovat kasvatuksen ammattilaisia. Psykologi Liisa Rainalla on laaja kokemus kasvatusyhteisöjen kehitystyöstä sekä kouluttamisesta ja Rauno Haapaniemi on peruskoulun opettaja.

27 € 5 €

Kpl:

Ostoskorin sisältö


Voit tilata teoksia myös suoraan kustantajalta Aratorin verkkokirjakaupasta.

Puhelin: +358 (0)40 585 4605 arator @ arator . fi