KIRJAT | KIRJAILIJAKSI? | TYÖYHTEISÖSOVITTELU | KOULUTUS | TAITTOPALVELU | BLOGI
ARATOR OY | YHTEYSTIEDOT
Voit tilata teoksia myös suoraan kustantajalta Aratorin verkkokirjakaupasta.
Kiesiläinen, Liisa:
Vuorovaikutusvastuu


207 sivua, nid.
Arator Oy 2006
3. painos
ISBN: 952-9619-87-1
Kansi: Paula Meuronen
LOPPUUNMYYTY!

Vuorovaikutus on maailman vaativinta työtä.

Liisa Kiesiläinen pyrkii kirjassaan osoittamaan, että vuorovaikutus on monen ammatin tärkeä osa, ja että se on opittavissa. Kirjassa keskitytään kasvatusyhteisöjen vuorovaikutukseen ja siinä esiintyviin ongelmiin sekä hyvän vuorovaikutuksen edellytyksiin.

Sosiaalisessa kanssakäymisessä vastuu kommunikaatioyhteydessä tarvittavien kanavien avoimuudesta ja toiminnasta on ammatissa toimivilla: päivähoitohenkilöstöllä, opettajilla, lääkäreillä jne.

Johtajuus kasvatusyhteisöissä ja koulujen kasvatuskulttuuriin liittyvät kysymykset ovat myös tarkasteltavina.

Kiesiläinen on tehnyt päivähoitoyhteisöjen ja koulujen kasvatuskulttuurien kehittämistyötä jo yli kymmenen vuotta. Teos nojaa vahvaan kokemukseen.


LOPPUUNMYYTY!Voit tilata teoksia myös suoraan kustantajalta Aratorin verkkokirjakaupasta.

Puhelin: +358 (0)40 585 4605 arator @ arator . fi